Skolverkets utvärdering visar att spetsklasserna möter elevers behov av stimulans och utveckling på ett sätt som skolan tidigare inte klarat av, skriver Isabel Smedberg-Palmqvist (L). Bilden är från Engelbrektsskolans spetsutbildning i matematik. Foto: Pekka Pääkkö/Pressbild

Debatt: Ge fler elever chansen att gå före

Alla elever måste kunna få undervisning på sin nivå, även de som behöver större utmaningar. Särskilt begåvade elever måste kunna gå före. Spetsklasserna måste få finnas kvar, skriver Stockholms skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

  • Publicerad 06:15, 26 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det förefaller som att Socialdemokraterna i smyg försöker lägga ner en mycket välfungerande verksamhet.

Det är självklart att den elev som tvingas sitta av tiden i klassrummet utan att lära sig något snabbt förlorar glädjen att lära sig. Vi är inte stöpta i samma form och därför måste skolan kunna möta alla elever, oavsett om man behöver mer stöd, större utmaningar eller både och. Tyvärr är den Socialdemokratiska regeringen ointresserad av att säkerställa dessa elevers skolgång.

År 2012 införde Liberalerna i alliansregeringen en försöksverksamhet med spetsklasser. Försöksverksamheten har varit igång sedan dess och förlängts vid ett antal tillfällen, nu senast till och med år 2023/2024. I Stockholms stad finns spetsklasser i två grundskolor och i en rad gymnasieskolor.

Stimulans och utveckling

I höst öppnar ytterligare en på Kärrtorps gymnasium. Tack vare dessa kan elever läsa på en mer avancerad nivå än sina jämnåriga. Skolverkets utvärdering visar att undervisningen möter elevers behov av stimulans och utveckling på ett sätt som skolan tidigare inte klarat av.

Om försöksverksamheten inte förlängs kommer staden tvingas lägga ner de här klasserna. Sista intaget sker om ett år. Ändå finns det inget på propositionslistan under våren eller några besked från regeringen i frågan.

Lägga ner i smyg

Det förefaller som att Socialdemokraterna i smyg försöker lägga ner en mycket välfungerande verksamhet som är viktig för att bevara skolglädjen hos de barn som går där.

Liberalerna vill att kommande skolbarn också ska få en chans till att gå i stadens spetsklasser. Den verksamhet som redan finns måste få tillstånd att fortsätta. Liberalerna vill också utöka spetsklasserna, något man inte kan få tillstånd för idag. Spetsklasser behövs i fler ämnen, kanske går våra framtida författare och språkvetare redan i våra skolor.

S agerar inte

Att ge ungdomar med talang även i teoretiska ämnen en chans att utveckla den är inte bara rimligt, det är nödvändigt för att motivera eleverna. Ändå är Socialdemokraterna med skolminister Lina Axelsson Kihlblom i spetsen, i full färd med att lägga ner utbildningen för elever som vill och behöver gå före. Något agerande från socialdemokraternas oppositionsborgarråd Kadir Kasirga verkar inte heller vara på gång.

Permanenta försöksverksamheten

Svensk skola måste även fortsättningsvis kunna anpassa skolgången för elever med olika förmågor. Nu måste regeringen agera. Permanenta den nuvarande försöksverksamheten i grundskolan och gymnasiet och möjliggör för gymnasieskolan att starta spetsutbildning med andra inriktningar än teknik, så att vi i Stockholms stad kan utveckla vår spetsverksamhet med fler klasser och inriktningar och på så vis ge stockholmseleverna den skolgång de behöver.