Bättre åtgärder för att begränsa cykelstölder behovs i Regionens cykelplan, anser KD. Foto: Mostphotos

Debatt: Behövs en trygghetsplan mot cykelstölder

"Cykelstölderna är ofta organiserade och omsätter stora belopp i den kriminella världen, något som ställer till stora besvär för de enskilda cyklisterna. Region Stockholms cykelplan bör därför även innehålla ett samordnat ”trygghetspaket” mot cykelstölder", menar Kristdemokraterna i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 25 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Cykelstölder och stölder av cykeldelar är ett stort problem som väldigt många cyklister kan vittna om. Risken att sadel, hjul, elektrisk cykelmotor eller hela cykeln ska vara försvunnen när man ska åka till och från hemmet, jobbet eller fritidssysselsättningen är ständigt närvarande. Stölder av cyklar och cykeldelar har ökat dramatiskt de senaste åren, och cykelstölderna på årsbasis enbart i Stockholms län är över 15 000 stycken. Trenden är negativ och stölderna visar i nuläget inga tecken på att minska. 

Cykeln en viktig pusselbit

Att fler ska kunna välja cykeln som transportmedel här i Stockholms län är en viktig pusselbit i vårt regionala transportsystem. Trafiksäkra och tillgängliga cykelstråk förutsätter grundläggande samsyn och samverkan bland länets kommuner i stadsplaneringsarbetet. Inom ramen för sitt tillväxt- och regionplaneringsansvar har Region Stockholm tagit fram ett förslag till regional cykelplan, en plan som nu under början av året är ute på remiss hos kommunerna. Säkra cykelvägar som är välanpassade efter övrig trafikstruktur är två viktiga aspekter att ta med i beräkningen. Men tillförsikten att man får ha sin cykel i fred är direkt avgörande för att fler ska överväga cykeln som ett bra transportmedelsalternativ.  

Den huvudsakliga förklaringen till det ökade antalet stölder är fler cyklar ute i samhället i kombination med att det finns en kriminell ekonomi i att stjäla cyklar och cykeldelar. Cykelstölderna är ofta organiserade och omsätter stora belopp i den kriminella världen, något som ställer till stora besvär för de enskilda cyklisterna. Risken att utsättas för stöld är ett incitament för att helt enkelt inte använda cykeln så mycket som man egentligen både vill och borde kunna.  

Cykelstölder omsätter miljoner

Den organiserade delen av den aktuella kriminaliteten omsätter miljoner. Polisen hittar ofta misstänkt stulna cyklar och cykeldelar, men oftast går det inte att spåra den rättmätiga ägaren vilket innebär att den misstänkte undgår åtal och får behålla stöldgodset. Den som grips av polis, ibland med hela släpkärror fulla av stulna cyklar, riskerar sällan några stränga påföljder. Enligt en dom från 2016 hade sex män hanterat drygt 3000 försäljningar av misstänkt stulna cyklar eller cykeldelar, men då många av dem gick inte att härleda till några stöldanmälningar kunde man endast döma männen för stöld och försäljning av något hundratal cyklar. Den utpekade huvudmannen fick ett års fängelse. De övriga männen dömdes till skyddstillsyn.  

Region Stockholms cykelplan bör därför även innehålla ett samordnat ”trygghetspaket” mot cykelstölder:  

√ Planering för säker kameraövervakad cykelparkering på stora dagliga uppställningsplatser av till exempel pendlares cyklar   

√ Lösningar på säker och lättillgänglig förvaring av vissa särskilt stöldattraktiva cykeldelar vid uppställning, exempelvis elmotorer och sadlar  

√ Underlätta för tydlig och hållbar stöldskyddsmärkning av cyklar och cykeldelar  

Rättsväsendet behöver givetvis också agera kraftfullare, bland annat genom lagskärpningar. Men det finns mycket som vi kan göra redan på regional nivå för att beivra cykelstölder.