OMÖJLIGT. Dagens bostadsmarknad stänger förstagångsköpare utanför. Foto: Mostphotos

Ny rapport: Så kan unga förstagångsköpare komma in på bostadsmarknaden

För unga vuxna är det nästintill omöjligt att köpa en första lägenhet i Stockholm. En ny rapport från Skandia visar vad som måste göras för att få till en förändring.

  • Publicerad 05:15, 25 maj 2021

Med dagens upptrissade bostadspriser – kryddat med bolånetak, amortering och bankernas kalkylränta – är det tvärstopp för alla unga vuxna som vill in på bostadsmarknaden.

Men det finns de som menar att problemet går att lösa. Skandia har i en ny rapport räknat ut hur justeringar i amorteringskraven skulle ge fler unga en möjlighet att köpa en egen första lägenhet.

Amorteringstrappa

Förslaget innebär att amorteringsgraden ska se olika ut, beroende på ålder.

För personer upp till 35 år som köper sin första bostad gäller 1 procent amortering. För 36–40-åringar skulle det vara 1,5 procent i amortering, givet att det rör sig om personer som investerat i sin första lägenhet. För personer äldre än 40 år och de som redan äger en tidigare bostad gäller samma regler som idag.

Om amorteringskravet skulle sänkas till en procent, oavsett belåningsgrad, skulle förutsättningarna förändras rejält för en 25-åring som köper sin första lägenhet.

– Att unga ska behöva betala som mest i amortering i en fas i livet där de har som lägst inkomst och som högst boendeutgifter är en paradox som behöver ses över, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken, i ett pressmeddelande.

Fyra av fem kan köpa

Rapporten har gjort beräkningar på fem olika typfall av 25-åringar med fast anställning.
Med dagens regler har ingen av de fem exemplen råd att köpa en lägenhet. Men om amorteringskravet däremot skulle förändras blir det möjligt för fyra av fem typfall.

– Som kraven är utformade i dag slår de särskilt hårt mot våra unga som antingen riskerar att helt bli utestängda från bostadsmarknaden, eller att de får orimligt höga boendekostnader, säger Johanna Cerwall.

Enligt henne är det tydligt att en amorteringstrappa förflyttar amorteringsbördan från unga år, då inkomsterna är som lägst, till senare i livet då inkomsterna generellt är högre.

Fem exempel från rapporten

1.En 25-årig kommunalt anställd med 27 400 kronor i månadslön...
...har i dagens läge inte råd med ens en minilägenhet i centrala Stockholm, men får med en amorteringstrappa råd med en bostad på knappt 28 kvadratmeter i centrala Stockholm.

Personen har inte heller råd med en minilägenhet i Stockholms län i dagens läge, men kan genom en amorteringstrappa få råd med en 34 kvadratmeter stor lägenhet i länet.

2. En 25- årig privatanställd arbetare med 28 750 kronor i månadslön...
...har i dagens läge inte möjlighet att köpa en minilägenhet i centrala Stockholm. Däremot har personen råd med en minilägenhet på 30 kvadratmeter i centrala Stockholm med en amorteringstrappa.

I Stockholms län har personen med nuvarande regler inte råd med en minilägenhet. Med en amorteringstrappa får personen råd med en drygt 36 kvadratmeter stor lägenhet i länet.

3. En 25-årig statligt anställd med 29 700 kronor i månadslön...
...har i dagens läge inte råd med en minilägenhet i centrala Stockholm, men får med amorteringstrappan däremot möjlighet att köpa en 31 kvadratmeter stor lägenhet i centrala Stockholm.

I dagens läge har personen råd med en lägenhet strax under 30 kvadratmeter i Stockholms län. Med en amorteringstrappa får personen råd med en 38 kvadratmeter stor lägenhet i länet.

4. En 25-åring som är anställd i landsting/region med 30 150 kronor i månadslön...
...har i dagens läge inte möjlighet att köpa en minilägenhet i centrala Stockholm, men kan köpa en egen liten lägenhet på 32 kvadratmeter med en amorteringstrappa.

I dagens läge har personen råd med en minilägenhet på 30 kvadratmeter i Stockholms län, och en på 39 kvadratmeter i länet med amorteringstrappen.

5. En privatanställd tjänsteman på 25 år med 33 450 i månadslön...
...har knappt råd med en minilägenhet i centrala Stockholm med dagens villkor. Med en amorteringstrappa får personen råd med en lägenhet som är 37 kvadratmeter i centrala Stockholm.

I dagens läge har personen råd med en bostad på 35 kvadratmeter i Stockholms län. Med en amorteringstrappa får personen råd med 45 kvadratmeter.

Amorteringskravet i korthet

✓  Ett skärpt amorteringskrav, krav att betala av dina bolån om du har hög belåning, infördes 2018.

✓  Har du högre än 50 procents belåning på bostadens marknadsvärde ska du amortera 1 procent per år på lånebeloppet. Är belåningsgraden över 70 procent ska du amortera 2 procent.

✓  Det skärpta amorteringskravet innebär att bankerna även tittar på hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så måste du amortera ytterligare 1 procentenhet utöver tidigare krav.

✓  Under pandemin gick det att ansöka om att tillfälligt pausa sina amorteringar. Men den tillfälliga pausen avslutas 31 augusti 2021.

Källa: Finansinspektionen

Visa merVisa mindre