Tidigare i sommar berättade Mitt i om att Region Stockholm har beslutat att överdäcka Brommadepån i Alvik. Därefter är tanken att bygga bostäder ovanpå överdäckningen.

Själva överdäckningen är beslutad. Att bygga bostäder ovanpå överdäckningen är ännu på planeringsstadiet. Stockholms stad ska först skicka ut bostadsplanerna på samråd, vilket sker i mars 2024. Ett beslut om bostäder väntas 2025.

Brommadepån används som uppställningsplats för Nockebybanans tåg.

Överdäckningen beräknas kosta 510,5 miljoner kronor.

Mitt i har tagit tempen på vad Brommaborna tycker om bostadsplanerna.

Christina Cohrs, 60 år, Traneberg:

”Överlag byggs det mycket överallt. Det jag undrar över är hur infrastrukturen (framkomligheten för trafiken) ska hänga med, som när Bromma flygplats byggs ut med bostäder. Och hur ska alla få plats?

Lotti Back, 57 år, Traneberg:

”Bostäder behövs alltid. Min önskan är att det byggs bostäder som man har råd att bo i.”

Thomas Osborne, 37 år, Traneberg:

”Det är bra att det byggs bostäder om det samtidigt byggs andra saker, som affärer, så att det inte bara blir bostäder. Om det innebär mer bilköer är inget som påverkar mig, jag cyklar.”

Carl Johansson, 48 år, Traneberg:

”Om det byggs på platsen där depån ligger vore det bra om de även bygger bort tunnelbanans gnisselkurva som ligger i närheten. Bostäder behövs så det är bra att det byggs bostäder.”