Agera kvinnojour i Solna får pris och 25 000 kronor från riksförbundet Unizon för sitt arbete med så kallat eftervåld.

Jouren har intervjuat kvinnor i skyddat boende och på samtalsmottagningen om deras upplevelser av det våld som kan följa ett uppbrott. Rapporten ”Det som kom efter” anses ”på ett nytt sätt lyfta samhällsdebatten om det eftervåld kvinnor utsätts för”.

– Fantastiskt. Vi har inte bestämt hur pengarna ska användas men en idé är att trycka en massa exemplar av rapporten så att alla politiker får varsin i handen. Resultatet vi fått fram är nedslående, många barn drabbas och det behövs effektiva insatser”, säger Ageras Bridgett Stehag.