Enköping/Håbo

Den som har cyklat längre sträckor i Enköpingsbygden vet att cykelvägnätet inte är fullt utbyggt.

På vissa platser saknas helt cykelbanor och cyklister tvingas samsas med bilar på körbanan.

Men i framtiden kan det bli ändring på det.

Åtminstone finns det en sådan ambition hos de lokala myndigheterna.

Region Uppsala, föreningen Upplandsstiftelsen och kommunerna Enköping och Håbo arbetar tillsammans för att etablera en regional cykelled, den första i sitt slag i länet.

Det framgår av en skrivelse­ till upplevelsenämnden.

Enköping är redan i dag en del av vandrings- och cykelleden Upplandsleden.

Enköping är redan i dag en del av vandrings- och cykelleden Upplandsleden.

Fredrik Gustafsson

Ses som hållbart

Arbetet för regional cykelled ligger i linje med både Enköping och Håbo kommuns långsiktiga mål.

För en omställning till mer hållbart resande anses gång och cykel tillsammans med kollektivtrafiken vara givna faktorer.

Cyklande anses också ha en positiv inverkan på både folkhälsan och kommunens näringsliv.

Ska öka cyklandet

Den nya cykelleden ska få fler att cykla, ha en positiv inverkan på folkhälsan och dessutom skapa fler möjligheter för företag inriktade på turism.

Enligt tjänsteskrivelsen­ är några av målen att ”Cykel­leden ska utgöra en möjliggörare för tillväxt
i besöksnäringen, landsbygdsutveckling, samt utgöra en positiv påverkan för miljön­ och bättre folkhälsa”.

Ansöker hos Trafikverket

Tanken är att den nya cykelleden ska gå längs med det befintliga vägnätet.

Det är oklart inom vilken tidsperiod en ny cykelled skulle kunna stå klar.

Det första steget för de två kommunerna, Upplandsstiftelsen och regionen blir att förbereda och lämna in en ansökan om regional cykelled till Trafikverket.

Makarna Bengt och Doris Johansson.

Makarna Bengt och Doris Johansson.

Fredrik Gustafsson

”Det får jag se”

Enköpingspensionärerna Bengt och Doris Johansson berättar att de cyklat mycket i sina dagar.

Nu promenerar de dagligen för att hålla sig i form. Bengt Johansson är osäker på om han kan tänka sig att cykla till Bålsta.

– Det får jag se. Nu har jag opererat benen nyligen. Jag hade bråck på blodkärlen, säger han.