Snöovädret den 19–21 november blir svårt att glömma för många stockholmare. Det massiva snöfallet verkade aldrig vilja sluta. Snön var blöt och tung och gatorna blev snabbt oframkomliga. Snöröjarna hade ett tufft uppdrag när vägar de plogat omedelbart snöade igen, men efter några dagar var de i kapp i innerstan och västerort.

Men inte i söderort. Här förblev mängder av gator oröjda, flera dagar efter det att ovädret mojnat. Bilburna hade svårt att ta sig till jobbet och äldre kunde inte ta sig ut.

– Det var inte en plogbil i sikte på nästan en vecka. Bilarna gjorde så djupa spår att det var svårt att svänga dit man ville. Det var farligt, säger Roland Hogman, som bor på Riastigen i Älvsjö.

Älvsjöbon Roland Hogman fick, liksom tusentals andra söderortsbor, vänta i över en vecka på plogning efter snöovädret i november. (Bilden togs en dryg vecka före jul, snömängden var mindre.)

Älvsjöbon Roland Hogman fick, liksom tusentals andra söderortsbor, vänta i över en vecka på plogning efter snöovädret i november. (Bilden togs en dryg vecka före jul, snömängden var mindre.)

Fred Miller

Riastigen i Älvsjö, många dagar efter att ovädret upphört.

Riastigen i Älvsjö, många dagar efter att ovädret upphört.

Roland Hogman

Tusentals klagomål

Roland Hogman, som arbetade i Bromma de aktuella dagarna, blev arg när han såg hur väl röjda även mindre gator var där.

– Trafikkontoret har ju ansvar för hela staden. Nu såg jag att smågator var röjda i Bromma medan inte ens alla stora gator var röjda i Älvsjö. Det är ju otroligt allvarligt, till exempel om räddningstjänsten måste fram.

Roland Hogman är inte ensam om kritiken. Hela 15 390 klagomål kom in till trafikkontoret den 19–28 november, från till exempel Aspudden, Midsommarkransen, Hägerstensåsen, Älvsjö, Tallkrogen, Årsta och Bagarmossen.

Dålig kompetens

Men hur blev så här? Bengt Stenberg, avdelningschef för stadsmiljöavdelningen (som ansvarar för snöröjningen), betonar först att snöfallet var störst i södra Stockholm och att det finns många trånga gator där. Men det är inte hela förklaringen, medger han.

– Vår entreprenör i söderort är Svevia, som i sin tur anlitar underentreprenörer. De hade dålig kompetens både när det gäller att ploga, lasta och köra bort snön. Dessutom hade de problem med sina organisationer och dålig kommunikation med Svevia. En del åkte hem i förtid. De trodde att deras uppdrag var slut, när det inte var det, säger Bengt Stenberg.

Svevia kommer att få betala vite för att man inte uppfyllt sitt avtal gentemot trafikkontoret, hur mycket är ännu inte klart. Dessutom ska företaget anlita flera ­kontrollanter, anställa fler arbetsledare och utöka sin maskinpark, enligt Bengt Stenberg.

Bengt Stenberg, avdelningschef för trafikkontorets stadsmiljöavdelning, utanför Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

Bengt Stenberg, avdelningschef för trafikkontorets stadsmiljöavdelning, utanför Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

Märta Lefvert

Ska ha koll på vädret

Enligt avtal ska entreprenören ha ständig beredskap den 15 oktober–30 april. Dessutom ska entreprenören hålla god koll på kommande väderlek och ha en tillräckligt stor maskinpark för sitt åtagande. Ändå blev det alltså ett haveri, som Svevia får betala vite för.

Samtidigt är det trafikkontoret som till sist har ansvaret för att stadens gator blir röjda. Så var det inte trafikkontoret som brast? Nej, menar Bengt Stenberg.

– När vi insåg att ett stort snöoväder var på ingång samlade vi våra entreprenörer till ett förmöte. De fick redogöra för vilka fordon som fanns och vilka resurser de hade. De sa att de hade koll på läget. Vi kan inte ha detaljkoll på underentreprenörernas kapacitet. Det är Svevias ansvar, säger han.

Fler får viten nu

Historiskt har trafikkontoret varit dåligt på att ge viten för bristande vinterväghållning men på senare år har en ändring skett. 2018 delades viten för 225 000 kronor ut. Sedan har summan ökat år för år (se faktaruta). 2022 hade viten för drygt 1,5 miljoner kronor delats ut, redan före snöovädret i november. Det var viten för framför allt bristande halkbekämpning under årets första månader.

– Det har varit en kämpig förändring. Entreprenörerna känner sig mer påpassade men de accepterar. De har ju skrivit på avtal som de måste följa. Och vi måste ha en fungerande verksamhet, för skattebetalarnas pengar, säger Bengt Stenberg.

I november 2022 undrade många skattebetalare vad de fick för pengarna. Klagomålen gällde inte bara utebliven plogning utan också felaktig plogning, med vallar vid övergångsställen och busshållplatser.

– Vid Fru Marias väg hamnade folk på en stor snöhög när de klev av bussen. Det var omöjligt för rörelsehindrade och folk med barnvagn, säger Älvsjöbon Roland Hogman.

En stor vall blockerar en busshållplats i Hökmossen. Många var arga på denna och liknande, felaktiga plogningar.

En stor vall blockerar en busshållplats i Hökmossen. Många var arga på denna och liknande, felaktiga plogningar.

Privat

På Segeltorpsvägen i Älvsjö såg det ut så här flera dagar efter att det slutat snöa. Det gick inte att köra ut från uppfarterna.

På Segeltorpsvägen i Älvsjö såg det ut så här flera dagar efter att det slutat snöa. Det gick inte att köra ut från uppfarterna.

Privat

”Medvetna om bristerna”

Svevia ger en kort kommentar, via pressavdelningen:

”Vi är medvetna om att det har funnits vissa brister i utförandet i det specifika området, under det kraftiga snöoväder som var i november. Men vi för en dialog med kunden och har vidtagit åtgärder för att säkerställa leveransen framåt.”

Bister kritik skakade om trafikkontoret

I en rapport 2019 sågades trafikkontorets arbete med snöröjningen. Sedan dess har man tagit ett stort omtag, när det gäller jäv, viten, och kontroller.

Trafikkontoret i Stockholms stad har skärpt sin policy när det gäller viten, som framgår av Mitt i:s artikel. Men förändringen kom inte av sig själv. Den är följden av den bistra kritik som revisions- och rådgivningsföretaget EY riktade mot trafikkontoret i en interngranskning om vinterväghållningen, publicerad i april 2019.

I den konstaterade EY att entreprenörerna sällan fick viten, trots att de brutit mot avtalen. Orsaken var att trafikkontorets anställda prioriterade ett bra förhållande till entreprenörerna, och att relationerna mellan dem var för nära.

Okänd jävspolicy

Dessutom kände trafikkontorets medarbetare inte till den jävspolicy som faktiskt fanns – förödande eftersom en del tidigare varit anställda hos entreprenörerna.

– Sedan dess har vi uppdaterat våra riktlinjer för jäv, som alla ska skriva under. Man ska heller inte arbeta mot ett område där man tidigare jobbat åt en entreprenör, säger Bengt Stenberg, avdelningschef för stadsmiljöavdelningen, som kom till trafikkontoret strax efter att rapporten publicerats.

EY slog också ner på att entreprenörerna upphandlade sina underentreprenörer utan att samråda med trafikkontoret. Flera av dem hade skatteskulder och var utan arbetsgivarregistrering. Trafikkontoret uppmanades skarpt att skaffa sig bättre kontroll över de företag som röjer stadens gator. Det har man nu gjort, enligt Bengt Stenberg.

– Nu tittar vi alltid i förväg så att de inte begått skattebrott eller har svart arbetskraft. Däremot är det huvudentreprenören som har ansvar för att de sköter sina uppdrag, säger han.

Har anlitat jurist

EY:s rapport landade hårt hos trafikkontoret. Sedan dess har man ändrat sitt sätt att arbeta och gör, enligt Bengt Stenberg, fler kontroller. Ett jourschema har också inrättats, så att entreprenörer kan nå trafikkontoret utanför kontorstid – så var det inte 2019.

– Vi har också tagit in en jurist som arbetar med avtalsuppföljning. Vi har renodlat vår beställarroll men det finns alltid fler förbättringar att göra, säger Bengt Stenberg.

Snöröjarna polisanmäldes för fusk

Stockholms stads entreprenörer för vinterväghållning är sedan många år Svevia och Peab. Svevia har ansvar för söderort.

Det turbulenta året 2019 polisanmälde trafikkontoret både Svevia, Peab och Tylömark, som också var entreprenör det året. En extern granskning visade bl a att företagen fakturerat för bortforsling av betydligt större mängder snö än de lastbilar de hade klarade av.

Polisutredningen lades ner eftersom det inte gick att styrka att någon enskild person begått brott.

Källa: Stockholms
stad, SVT

Bengt Stenberg, avdelningschef för stadsmiljöavdelningen vid trafikkontoret, utanför Tekniska nämndhuset.

Bengt Stenberg, avdelningschef för stadsmiljöavdelningen vid trafikkontoret, utanför Tekniska nämndhuset.

Märta Lefvert

Bister kritik skakade om trafikkontoret

I en rapport 2019 sågades trafikkontorets arbete med snöröjningen. Sedan dess har man gjort ett stort omtag.