Trafikkontoret i Stockholms stad har skärpt sin policy när det gäller viten, som framgår av Mitt i:s artikel. Men förändringen kom inte av sig själv. Den är följden av den bistra kritik som revisions- och rådgivningsföretaget EY riktade mot trafikkontoret i en interngranskning om vinterväghållningen, publicerad i april 2019.

I den konstaterade EY att entreprenörerna sällan fick viten, trots att de brutit mot avtalen. Orsaken var att trafikkontorets anställda prioriterade ett bra förhållande till entreprenörerna, och att relationerna mellan dem var för nära.

Okänd jävspolicy

Dessutom kände trafikkontorets medarbetare inte till den jävspolicy som faktiskt fanns – förödande eftersom en del tidigare varit anställda hos entreprenörerna.

– Sedan dess har vi uppdaterat våra riktlinjer för jäv, som alla ska skriva under. Man ska heller inte arbeta mot ett område där man tidigare jobbat åt en entreprenör, säger Bengt Stenberg, avdelningschef för stadsmiljöavdelningen, som kom till trafikkontoret strax efter att rapporten publicerats.

EY slog också ner på att entreprenörerna upphandlade sina underentreprenörer utan att samråda med trafikkontoret. Flera av dem hade skatteskulder och var utan arbetsgivarregistrering. Trafikkontoret uppmanades skarpt att skaffa sig bättre kontroll över de företag som röjer stadens gator. Det har man nu gjort, enligt Bengt Stenberg.

– Nu tittar vi alltid i förväg så att de inte begått skattebrott eller har svart arbetskraft. Däremot är det huvudentreprenören som har ansvar för att de sköter sina uppdrag, säger han.

Har anlitat jurist

EY:s rapport landade hårt hos trafikkontoret. Sedan dess har man ändrat sitt sätt att arbeta och gör, enligt Bengt Stenberg, fler kontroller. Ett jourschema har också inrättats, så att entreprenörer kan nå trafikkontoret utanför kontorstid – så var det inte 2019.

– Vi har också tagit in en jurist som arbetar med avtalsuppföljning. Vi har renodlat vår beställarroll men det finns alltid fler förbättringar att göra, säger Bengt Stenberg.