Öde. Vanadishotellet har stått tomt sedan staden tog över fastigheten i slutet av 2018. Foto: Mimmi Epstein

Wedin (M) vill sälja Vanadisbadet

Det gamla hotellet vid Vanadisbadet har stått tomt i fyra år. Nu föreslår Moderaterna en försäljning där badet ingår. "Stadens resurser är begränsade och behöver användas till andra viktiga bad", säger fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

  • Publicerad 12:12, 22 jul 2022

Efter sommarsäsongen 2018 tog staden över Vanadisbadet och det intilliggande hotellet. Året efter skrev Mitt i om att byggnaden var i dåligt skick, och delar av den riskerade att rasa. Nu har vissa åtgärder gjorts men det är fortfarande oklart vad som ska hända med det gamla hotellet.

– Berget har förstärkts, vi har stängslat in det och ordnat ny belysning, samt tillfälliga omklädningsrum, säger fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Snart har fyra år gått sedan byggnaden tomställdes, och inuti den har det inte hänt något.

– Vi har haft det uppe för diskussion under mandatperioden, och utrett hur stora åtgärder som behövs. Men vi har många bad i stan som är i behov av renoveringar, till exempel Vällingbybadet och Eriksdalsbadet där vi ligger i startgroparna, säger Dennis Wedin (M).

När det gäller just hotellet vid Vanadisbadet har förvaltningarna tittat på möjligheten att stycka av kringliggande byggnader, men kommit fram till att det skulle bli för knepigt.

Vill sälja badet

– Därför är Moderaternas förslag att man säljer både badet och den gamla hotellbyggnaden till en privat aktör som kan rusta upp det som en helhet, säger Dennis Wedin (M), och fortsätter:

– Det finns en massa bra, kreativa idéer från privata aktörer och jag är fullt övertygad om att man snabbt skulle kunna komma igång. Ett exempel är studentbostäder. Stadens resurser är begränsade och behöver användas till andra viktiga bad.

Han menar att det är en prioriteringsfråga.

– Skulle det göras av staden skulle detta ta mycket längre tid, det är omfattande åtgärder som behövs och det skulle kosta betydande belopp. Det är klart att vi skulle kunna höja skatten för att ha råd, men det vill inte jag. Det är bättre med en privat helhetslösning.

Wedin betonar att det är viktigt att allmänheten får fortsatt tillgång till Vanadisbadet.

– En försäljning skulle inte göra det dyrare än i dag att besöka badet. Det har ju tidigare drivits av en privat aktör, och den som köper ska vilja satsa på badet.