Utbyggnad. Mälarbanan byggs ut. Trafikverket har köpt loss sex villor, varav fyra i Spånga, för 34 miljoner kronor för att kunna bygga ut med två spår till. Foto: Mostphotos

Villor ryker när Mälarbanan byggs ut

Tågen ska fram. Hus för nära järnvägen ryker. Husägare i Spånga drabbas mest när Mälarbanan byggs ut. I april gav Stockholms stad klartecken till att riva tre Spångavillor och ytterligare tre är i farozonen.

  • Publicerad 17:00, 24 maj 2021

Trafikverket har bedömt att husen skulle bli olämpliga för bostadsändamål

Tågspåren genom Spånga byggs ut när två spår ska bli fyra. Projektet handlar om den två mil långa sträckan mellan Kallhäll och Tomteboda, en del av Mälarbanan.

För närvarande pågår spårarbeten mellan Spånga och Duvbo. Inför utbyggnaden har Trafikverket erbjudit flera husägare att få sitt hus inlöst. Totalt nio fastigheter kommer att ligga väldigt nära de nya spåren.

Sju av fastigheterna ligger i Spånga, och två i Järfälla.

Köpt hus för 34 miljoner

Av fastigheterna i Spånga köpte Trafikverket redan 2014 loss tre villor varav den dyraste kostade 6,8 miljoner kronor. Totalt blev prislappen 18,9 miljoner kronor.

2017 köpte Trafikverket ytterligare en villa i Spånga, för 10,3 miljoner kronor.

Tillsammans med de två villorna i Järfälla har Trafikverket lagt ut totalt 34 miljoner kronor på att lösa in hus.

I april i år klubbade stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad att de tre första villorna i Spånga får rivas. För den fjärde Spånga-villan finns ännu inget rivningslov.

– Trafikverket har bedömt att husen skulle bli olämpliga för bostadsändamål, därför ville Trafikverket förvärva fastigheterna, säger Maria Landelius, mediekommunikatör på Trafikverket.

Kan tvingas flytta

Av fastighetsägarna som erbjudits inlösen har några valt att inte nappa. Ägarna till tre villor i Spånga har alla tackat nej till erbjudande och valt att behålla husen.

Men troligen är det bara en tidsfråga innan även de villorna måste säljas. Stockholms stad planerar för att ta fram en ny detaljplan för området och i samband med det kommer marken att lösas in.

– Det skulle i praktiken kunna innebära tvångsinlösen om ingen annan överenskommelse nås, säger Maria Landelius.

Martin Forsberg, stadsplanerare i Stockholms stad skriver i ett mejl att de tre villorna ligger inom "oacceptabel risknivå", att Mälarbanans utbyggnad är av riksintresse och att det är viktigt att spåren kan byggas på ett sätt som inte innebär "olämplig" påverkan.

En detaljplan kan presenteras av staden under senare delen av året. Stockholms stad förespråkar att Trafikverket kommer överens med fastighetsägarna om att köpa loss husen, annars hotar tvångsinlösen.

Mälarbanan beräknas stå klar 2032 och kosta 19,5 miljarder kronor.

Mälarbanan

Pendeltågen och fjärrtågen får skilda spår när två nya spår byggts mellan Kallhäll och Tomteboda.

Pendeltågen får fler avgångar.

En ny station, Huvudsta, kan förlänga restiden Spånga-Stockholm med en till två minuter men kan kompenseras av att tågen kan köra fortare.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre