Ekhammarskolan. Nu har kommunen tid till mars 2021 att åtgärda ventilationen på skolan. Om så ej sker väntar vite på 50 000 kronor. Foto: Google Street View

Ventilationen på skola akutdålig

Arbetsmiljöverket förbjuder Upplands-Bro kommun att använda Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet efter den 26 mars 2021 om inte en rad allvarliga brister som rör skolans ventilation åtgärdas.

  • Publicerad 18:10, 30 nov 2020

Arbetsmiljöverket har kopplats in för att titta närmare på ventilationen hos Ekhammarskolan i Kungsängen. Detta efter att skyddsombudet på skolan vänt sig till myndigheten och begärt ett beslut om föreläggande eller förbud mot kommunen tillföljd av att ventilationen inte fungerar tillfredsställande.

Arbetsmiljöverket genomförde i oktober en inspektion på skolan. Det framgår att ventilationen inte är optimerad för det antal elever som vistas i lokalerna i nuläget. Enligt planen ska eleverna bli fler – och det här är ingenting som kommunen säger sig kunna ändra på.

Ett besiktningsprotokoll av ventilationen från maj 2020 visar att den i sin nuvarande form inte är godtagbar. Av Arbetsmiljöverkets beslut som Mitt i tagit del av framgår att en rad justeringar nu måste göras för att ventilationen ska svara upp mot de krav som finns.

Arbetsmiljöverket har tagit ett beslut om att utfärda ett förbud med vite om 50 000 kronor. Det här innebär konkret att myndigheten förbjuder Upplands-Bro kommun att efter den 26 mars 2021 upplåta Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet – såtillvida att inte bristerna åtgärdas till dess.

Upplands-Bro uppger för Arbetsmiljöverket att åtgärder kommer att genomföras under skolloven i höst och vinter och beräknas vara klara efter sportlovet 2021.

Det här innebär förbud med vite:

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling. Men ett förbud med vite då? Ett förbud kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en summa pengar.

Källa: Arbetsmiljöverket

Helgens blåljus: Osämja på gymmet ledde till bråk utanför

Två unga män blev osams om redskapen på ett gym i Bålsta. Tjafsandet på gymmet ledde till ett senare slagsmål utanför. Den ene har nu anmält den andre för misshandel.måndag 1/3 12:31

8000 luncher har hämtats ut av hungriga gymnasieelever

Så går matsatsningen i Upplands-Bro. Kommunens satsning på restaurangnäringen och sina distansstuderande gymnasieelever har pågått sedan 18 januari. Mitt i har begärt ut siffror som visar hur lunchsatsningen fortskrider.måndag 1/3 12:24