För ett år sedan flyttade Mona in i sin nybyggda hyresrätt i Barkarbystaden. Huset stod färdigt bara några månader innan hon fick nyckeln i handen.

– Jag blev jätteglad när jag kontraktet med tanke på hur svårt det är att få en lägenhet idag.

Men ganska snart skulle hennes nya lägenhet förvandlas till en mardröm. En kväll knackade det på dörren.

– Det var grannen som sa att det regnade in i deras lägenhet, från lampkontakten i deras tak. Det var helt sjukt.

I en film som Mitt i tagit del av ser man hur grannarna förtvivlat försöker fånga in vattnet i en hink på golvet. Men det hjälper föga för vattnet forsar mycket riktigt ur lampkontakten i taket.

Blev tyst

I maj tvingades Mona ta sina prylar och flytta in i en evakueringslägenhet som hyresvärden ordnade. Sedan blev det tyst.

I slutet på oktober fick hon veta att lägenheten skulle vara klar. Men hon fick aldrig någon förklaring till varför vattenskadad uppstod. Något besiktningsprotokoll, som hon behövde till sitt eget försäkringsbolag, fick hon inte.

– Det känns inte tryggt att flytta tillbaka. Om ingen kan säga vad det beror på, då finns ju skadan kvar. Vi orkar inte flytta en gång till om det händer igen.

Enligt en rapport från Boverket 2018 är skador, fel och brister ett väldigt stort problem inom byggsektorn. Deras beräkning är att byggfel kan kosta uppemot 110 miljarder kronor per år.

Och det näst vanligaste felet är utträngande vatten ur rör.

Det är något Oktay Erdal, byggnadsinspektör hos Järfälla kommun, känner igen.

– Min personliga erfarenhet är att det här blivit allt vanligare. Jag vet inte vad det beror på, om det är tajta tidsplaner som gör att det blir fel.

Är trygga med åtgärderna

Fastigheten utvecklades av ALM Bostäder och såldes till Svenska Nyttobostäder. När Mitt i kontaktar ALM hänvisar de till hyresvärden.

– Vi, tillsammans med vår entreprenör, har gjort en gedigen utredning av orsaken till vattenläckan och håller just nu på att återställa ytskikten. Vi har sett till så att den boende varit evakuerad hela perioden från det att läckan inträffade, och förhoppningsvis kan hyresgästen flytta tillbaka senast nästa vecka, skriver Tommy Johansson, vd på Svenska Nyttobostäder i ett mejl.

Vad berodde läckan på?

– Just i detta fall har det olyckligtvis varit två rör som särat på sig och orsakat läckan. Vid besiktning innan vårt tillträde provtrycks rör så detta har skett efter vi tagit fastigheten i bruk. Vi har köpt många fastigheter där denna leverantör levererat trämoduler och detta är första gången detta hänt vad vi vet om.

Han skriver att han förstår att hyresgästen kan känna oro, samtidigt skriver han att de känner sig trygga med utredningen och de åtgärder som gjorts.

– Självklart ska det inte uppstå läckor i ett nybyggt hus, men tyvärr uppstår det ibland och det är naturligtvis olyckligt om det drabbar boende.

Mona heter egentligen någonting annat.