Upplands Väsby kommun har fått ett beslut om föreläggande från Skolinspektionen. Enligt verket uppfyller kommunen inte skollagens krav angående anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan).

Redan den 19 december 2022 fick Upplands Väsby kommun ett beslut om föreläggande. Skolinspektionen hade då uppmärksammat att kommunen inte hade någon anpassad gymnasieskola i egen regi eller i samverkansavtal med annan kommun.

– Alla barn och unga har rätt till en god utbildning och trygg miljö, det definieras av skollagen. Har det konstaterats att det finns särskilda behov för någon ska de tillfredsställas och det kan man inte kompromissa med, förklarar Birger Österberg, kommunikatör på Skolinspektionen.

Avtal med Sigtuna

Enligt föreläggandet skulle detta vara åtgärdat senast den 2 maj 2023. Den 12 maj lämnade kommunen in en redovisning av sina åtgärder.
Man hade då ingått ett samverkansavtal med Sigtuna kommun. Enligt avtalet skulle Sigtuna kommun "i mån av plats, ta emot behöriga elever från Upplands Väsby" och kommunerna komma överens om en ersättning.

Enligt beslutet om föreläggande anser Skolinspektionen att kommunen fortfarande inte uppfyller kraven från skollagen då detta avtal inte garanterar en plats för eleverna.

– Barn och ungdomar i Sverige har ovillkorlig rätt till utbildning. Man kan inte säga: nej tyvärr det gick inte, det finns inte plats, säger Birger Österberg.

"Om Upplands Väsby kommun inte följer detta föreläggande kan mer ingripande sanktioner komma att aktualiseras", står det att läsa i beslutet. Enligt Birger Österberg skulle detta kunna innebära ett beslut om föreläggande av vite, ett slags hot om böter.

Behovet täcks

Henrik Malmström, utbildningschef på Upplands Väsby kommun, menar att kommunen har trott att den anpassade gymnasieskolan ingått i det samverkansavtal man haft med Storstockholm för den vanliga skolan.

– Det avtalet har funnits länge men vi fick under vintern 2022 veta att det inte gäller för den anpassade gymnasieskolan.

Enligt Henrik Malmström är det såpass få elever som söker den här typen av utbildning att behovet täcks av de skolor som finns i närområdet. Det finns en skola i Sollentuna, men den är privat och kommunen får därför inte skriva samverkansavtal med den. Den enda kommunala gymnasieskolan i närområdet är den i Sigtuna och därför är det den enda man kunnat skriva avtal med.

Formulering ska bort

Om formuleringen "i mån av plats" i avtalet säger Henrik Malmström att hans uppfattning är att det alltid har funnits plats för elever i skolor i närområdet och att formuleringen därför kan misstolkas.

– Vi gjorde ingen värdering av den och hade inte diskussion om det, men kommer ta upp det framåt.

Kommunerna ska uppta avtalsförhandlingarna efter semestern och Henrik Malmström hoppas att det ska vara enkelt avklarat.

– Vi har varit i kontakt med Sigtuna kommun och vi hoppas att vi snart kan ta bort formuleringen "i mån av plats" i avtalet.