Med bara några veckor kvar till öppnandet av nya Skurubron gör nu Värmdös politiker gemensam sak för att stoppa avgifterna.

I ett brev underskrivet av samtliga partier i Värmdös kommunfullmäktige begär de ett möte med två representanter för regeringen, finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Samma som för Lidingö

”Värmdö kommuns enda fastlandsförbindelse till det allmänna vägnätet är Skurubron. Avgiften slår orättvist hårt mot Värmdöbornas ekonomi. Dessutom har avtalet om brons finansiering mellan Nacka kommun (där bron är belägen) och regeringen tillkommit utan Värmdö kommuns deltagande som part”, skriver de i brevet.

– Om inte avgifterna helt kan slopas, vill vi se ett undantag för Värmdöbor från avgifterna likt Lidingöregeln, säger Carl Kangas, (S), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Ansvarig. Carl Kangas (S), är ny ordförande i kommunstyrelsen och Värmdösamarbetets heltidsarvoderade kommunalråd.

Ansvarig. Carl Kangas (S), är ny ordförande i kommunstyrelsen och Värmdösamarbetets heltidsarvoderade kommunalråd.

Pekka Pääkkö

De hänvisar till att när försöket med trängselskatten genomfördes i Stockholm infördes en undantagsregel från avgifter på Lidingöbron, för personer skrivna på Lidingö.

”Ett av skälen som då uppgavs var att Lidingöborna inte har någon annan möjlighet att ta sig från ön med bil än att köra över Lidingöbron. Staten har samtidigt gjort likande undantag för de som är folkbokförda i stadsdelen Backa på Hisingen i Göteborg", skriver de.

– En statlig bro ska vara statligt finansierad oavsett om det är S-regering eller M-regering. Vi uppvaktade S-regeringen innan deras slutliga beslut förra året, men de gav oss nobben, säger Deshira Flankör (M), oppositionsråd i Värmdö.

Nya Skurubron öppnar i etapper – start i sommar

Efter nära fyra års arbete börjar det närma sig. Snart öppnar nya Skurubron i riktning österut, mot Värmdö.

Nya Skurubron kommer att öppna i etapper i sommar. Under försommaren öppnas bron för bilar på väg mot östra Nacka och Värmdö. Samtidigt stängs gamla brons södra del och den östgående trafik leds om till nya bron.

”Under sommarens öppningsperiod tas ingen broavgift ut”, skriver Trafikverket.

I slutet av sommaren leds även den västgående trafiken på Värmdöleden om till nya bron. I höst påbörjas renoveringen av den gamla bron.

”Transportstyrelsen hanterar broavgiften och kommer att informera om den inför att den införs”, skriver Trafikverket.

Bygget av nya Skurubron har pågått i snart fyra år.

Bygget av nya Skurubron har pågått i snart fyra år.

Pekka Pääkkö

Nya Skurubron öppnar i sommar – gratis i början

Efter fyra år börjar det närma sig ✔ Trafiken leds om

Värmdö pressar minister om avgifter på Skurubron

Frågan om broavgifter på nya Skurubron ska snart avgöras av regeringen. Inför beslutet bjuder nu Värmdö kommun in Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till ett samtal.

Alla partier i Värmdö utom Vänsterpartiet har undertecknat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I det skriver de att en statlig bro bör finansieras med statliga medel, inget annat.

Det hela grundar sig i ett avtal som tecknades mellan Nacka kommun och staten 2009. Där sägs att två tredjedelar av brobygget ska betalas med hjälp av broavgifter, fyra kronor per passage var siffran det pratades om då.

Detta under förutsättning att brobygget tidigarelades och startade senast 2014. Nya bron skulle då stå klar 2017 och gamla Skurubron vara ombyggd till 2020. Planen nu är att nya bron ska vara klar i slutet av 2022.

Hälften av avgiften till administration

Med facit i hand har allting, trots avtalet, försenats kraftigt, enligt Värmdö kommun. Värmdö har heller aldrig fått komma till tals i överenskommelsen trots att Skurubron är Värmdös enda landförbindelse in mot Stockholm.

Dessutom, menar Värmdö kommun, har det kommit fram att nästan hälften av de fyra kronor per passage som staten vill ta ut kommer att gå till administration, och att betala ränta på lånet som Trafikverket tar ut för att bygga bron.

”Det skulle medföra att kommuninvånarna i Nacka och Värmdö skulle behöva betala 1,2 miljarder för att finansiera brokostnader som egentligen ligger på 600 miljoner kronor, vilket vi menar är helt orimligt”, skriver de i brevet.

Frågan om avgift eller inte avgift ska snart avgöras. Senast den sista mars ska Trafikverket skicka in sitt förslag till regeringen.

Vänsterpartiet säger till Mitt i Värmdö att de i grunden är emot broavgifter men att de har tagit en egen kontakt med V i riksdagens trafikutskott och fått svaret att det inte finns ekonomiskt utrymme i nuvarande budget att betala för hela bron.

https://www.mitti.se/nyheter/ilska-mot-avgifter-pa-nya-bron/repujh!ePyXCdB4wlFoFMjXJmXBQg/

https://www.mitti.se/nyheter/tajt-schema-pa-skurubron-ska-vara-klar-om-ett-ar/repujh!R8z1xlwdOfZYRDMAC23jwA/