Mitt i har tidigare rapporterat om situationen på busslinje 179, som haft problem med trängsel, plankning och en hotfull arbetsmiljö för busschaufförer och biljettkontrollanter.

Till trafiknämndens sammanträde på onsdagen den 22 mars har Vänsterpartiet gjort en skrivelse om situationen, med fokus på frågor om trängseln och på hur förvaltningen arbetar med att lösa problematiken.

I svaret på skrivelsen skriver förvaltningen bland annat att man gör så kallade storkontroller på linjen tillsammans med ordningsvakter och polis, där bussen stannas på en överenskommen plats där samtliga passagerare sedan kontrolleras, något Anna Sehlin (V), oppositionregionråd, reagerar starkt på.

– I storkontrollerna stannar man alltså bussen längs körsträckan och kontrollerar alla passagerare med hjälp av polis och ordningsvakter. Det är enormt stigmatiserande och utpekade, rent av rasistiskt. Mig veterligen sker det inte på det här sättet på någon annan linje än på just 179:an, det skulle ju aldrig ske på fyrans buss i stan, säger hon.

Anna Sehlin (V), oppositionregionråd.

Anna Sehlin (V), oppositionregionråd.

Jann Lipka

Måste motiveras

Kontrollerna behöver motiveras mycket bättre, menar hon. Linjen lider av stor trängselproblematik, framför allt mellan Kista och Rinkeby, och bussarna blir överfulla, vilket enligt V är det viktigaste problemet att lösa.

– Jag har själv varit i Kista och tittat, och då trängde sig folk på genom bakdörrarna bara för att få komma med bussen. Vad är meningen med att göra storkontroller när situationen redan är så utsatt? I stället borde man kolla på andra lösningar för att motverka plankning, som en möjlighet att kunna blippa sin biljett vid bussens bakdörrar.

Trängseln och svårigheterna att komma med buss 179 i rusning är linjens största problem, tycker Vänsterpartiet.

Trängseln och svårigheterna att komma med buss 179 i rusning är linjens största problem, tycker Vänsterpartiet.

Emma Löf Hagström

Förvaltningen svarar

I svaret på skrivelsen bekräftar trafikförvaltningen att just linje 179 är den enda linjen där poliser är närvarande under storkontrollerna, eftersom ordningsvakterna har ett skyddsstopp för att medverka, på grund av tidigare hotfulla situationer.

När Mitt i försöker nå ansvariga för en intervju väljer de att återkomma via mejl.

"Storkontrollerna är inte unika för linje 179 utan görs över hela länet. På linje 179 har dock funnits indikationer på hög fuskåkning", skriver presskommunikatör Natalie Nordenswan.

Hon skriver att de är väl medvetna om trängselproblematiken, men menar att det inte går att köra fler turer på linjen.

"Vi kör redan med 4-5-minuterstrafik i rusningstider. Tyvärr är det svårt att köra så många fler turer än så av den enkla anledningen att bussarna riskerar att köra ikapp varandra och dessutom korka igen trafiken. Men vi fortsätter hitta lösningar för att erbjuda våra resenärer en välfungerande resa och i en god miljö.", skriver hon.