Varvschef. Staffan Röberg, som driver Stockholms reparationsvarv, är kritisk till den utredning som ligger till grund för avyttringen av Liljeholmsbadet. Foto: Maja Brand/Moa Karlberg

Utredning om Liljeholmsbadet sågas

Att rädda Liljeholmsbadet skulle kosta minst 100 miljoner kronor, menar staden. Därför måste det rivas. Staffan Röberg, som sedan 1992 driver Stockholms Reparationsvarv på Beckholmen, har en annan bild. "De skriver om flera åtgärder som måste göras, men som redan gjorts. Det är märkligt", säger han.

  • Publicerad 10:22, 9 feb 2021

I slutet av januari meddelade staden att de tagit ännu ett steg mot den planerade rivningen av Liljeholmsbadet. Det betyder att en privat aktör får köpa badet, riva och bygga nytt på platsen.

Beskedet: Riv Liljeholmsbadet och bygg nytt

Att badet inte kan renoveras eller stanna i stadens ägo motiveras med att det skulle kosta minst 100 miljoner kronor att rädda byggnaden och uppdatera badet till dagens krav. Betongkonstruktionen skulle inte heller klara att ställas upp i en torrdocka, enligt staden.

Staden stänger ner farliga Liljeholmsbadet

"I förvånansvärt bra skick"

Det var på Stockholms Reparationsvarv som badets skrov rustades upp 2001. Staffan Röberg, som driver varvet, säger att skrovet då var i förvånansvärt bra skick för sin ålder. Att det idag inte skulle klara att bogseras till, eller ställas i, en torrdocka har han svårt att tro.

– Skrovet ligger ju där i dag och är utsatt för vind, is och strömmar. Så en lugn sommardag borde den kunna bogseras. Det borde utredas av erfarna skeppstekniker, eftersom det ändå måste göras om den ska destrueras.

Underhåll. I början av 2000-talet togs Liljeholmsbadet till Beckholmen där det rustades upp på Stockholms Reparationsvarv. Foto: Niklas Ekström/Stockholm flygfoto

Jämförs med af Chapman

Den uppskattade kostnaden av transport och förvaring i torrdocka uppskattas till 10 miljoner. Det baseras på vad det kostade att renovera fullriggaren af Chapman. Det är konstigt, menar Staffan Röberg, som Mitt i bett ta en titt på stadens utredning.

– Varför utgår man inte från priset på när vi tidigare torrsatte badet? undrar han. Det handlar inte om såna summor.

Nyckeltal som utgångspunkt

Kostnaden på 100 miljoner för en totalrenovering är uträknad med nyckeltal, eftersom staden menar att många faktorer rörande renoveringen är osäkra.

Som utgångspunkt använder de renoveringen av Bredängsbadet, men det blir inte helt rättvisande, menar Staffan Röberg.

– Att använda nyckeltal kan man göra om det handlar om exakt samma åtgärder vid annat tillfälle. Min uppfattning är att de åtgärder som önskas på Liljeholmsbadet är av mer begränsad karaktär, och det är inte samma sorts renovering.

– De skriver också om flera åtgärder som måste göras, men som redan gjorts, som nytt reningsverk och värmeväxlare. Det är märkligt.

Stor osäkerhet

En osäkerhetsmarginal på 20–40 procent har lagts till i utredningen.

– Det är en riskmarginal som de skyller på dåligt underlag. Men det är deras sak att ta fram bra underlag. Hade de gjort en bra projektering hade de kunnat hålla ner osäkerheten, säger Staffan Röberg.

Flera brister

Det är bara några av bristerna i utredningen, menar Staffan Röberg. Allt det behöver dock inte betyda att badet är enkelt eller billigt att rädda, men enligt honom borde ärendet åtminstone återremitteras.

– Fastighetsnämnden måste få så bra sifferunderlag som möjligt när de tar sina beslut. Enligt min bedömning kan det lika gärna handla om totalt 20–30 miljoner. Sedan vet jag inte vem som är lämpad att göra en ny utredning, eftersom det för mig är uppenbart att fastighetskontoret inte haft tillräckliga medel, förmåga eller intresse att göra ett kvalificerat jobb.