OLAGLIGT? Förbättringen av Sättrabadet i Väsby gjordes i juni för att avlasta Kairobadet under coronapandemin. Nu har kommunens miljökontor anmält kultur- och fritidskontoret för miljöbrott, eftersom Sättrabadet ligger inom strandskyddat område. Foto: Charlotte Arwedsson

Upprustningen av Sättrabadet kan vara olaglig

Inför badsäsongen ville kommunen rusta upp Sättrabadet i Upplands Väsby. Det gick snabbt. För snabbt, tycker miljökontoret som har polisanmält kultur- och fritidskontoret för miljöbrott.

  • Publicerad 11:00, 15 okt 2020

Huruvida det har brustit i hanteringen kommer åklagaren nu att titta på, och i så fall får vi dra lärdom av det.

När sommaren närmade sig och coronapandemin fortsatte att hålla Sverige och Väsby i ett hårt grepp bestämde sig kommunen för att rusta upp Sättrabadet. Detta för att avlasta Kairobadet, Väsbys i särklass mest populära och välbesökta badplats.

– Vi ville underlätta för Väsbyborna att få en bra semester, så vi satte ärendet på skyndsam hantering eftersom det gällde att få i ordning badet innan badsäsongen började, säger Maria Röstberg, chef på kultur- och fritidskontoret.

Två torrtoaletter placerades ut, 85 ton sand lades ut och två papperskorgar sattes upp. Beställningen gjordes av kultur- och fritidskontoret.

Strandskyddat område

Men Sättrabadet ligger inom strandskyddat område, i ett naturreservat, och därför krävs nödvändiga tillstånd och dispenser innan man får lov att göra något – vilket kommunens miljöavdelning uppmärksammade.

– Miljöavdelningen i egenskap av tillsynsmyndighet är skyldig att göra en polisanmälan så fort vi misstänker att ett miljöbrott har begåtts. Eftersom det genomfördes åtgärder inom strandskyddat område innan man fått alla nödvändiga tillstånd och dispenser fanns det misstanke om brott. Då måste vi anmäla, säger miljöchef Kristine Tuxen Borlaug.

Hon poängterar att miljöavdelningen inte skiljer på om det är kommunen, ett företag eller privatperson som utför en otillåten åtgärd.

SÄTTRABADET. Papperskorgar, bänkar och mer sand är en del av den förbättring som gjorts och som även anmälts. Foto: Charlotte Arwedsson

Ringde länsstyrelsen

Maria Röstberg vid kultur- och fritidskontoret fick inte uppfattningen att tillstånd behövdes.

– I processen tog vi bred hjälp av intern kompetens. Vi involverade även bygg- och miljökontoret och ringde i början av juni till länsstyrelsen för rådgivning. Bilden vi fick var att åtgärderna inte strider mot lagstiftning eller områdesbestämmelser och att dispens inte krävdes.

Men länsstyrelsen verkar inte hålla med om att det inte behövts tillstånd.

”Aktuellt naturreservat är beslutat av länsstyrelsen varför det är länsstyrelsen som är prövnings- och tillsynsmyndighet för åtgärder som avses att utföras/har redan utförts i naturreservatet” skriver Karolina Wallin, enheten för natur- och viltärenden och fortsätter:

”Med anledning av de utförda åtgärderna har länsstyrelsen upprättat ett tillsynsärende då varken dispens/tillstånd sökts eller beviljats för de redan utförda åtgärderna.”

Hon skriver även att en ansökan i efterhand har kommit in till länsstyrelsen den 7 juli och att ärendet är under pågående handläggning.

Väsbyborna tacksamma

Maria Röstberg betonar att syftet med åtgärderna var att förbättra Väsbybornas möjlighet till bad och minska trängsel och möjlig smittspridning vid exempelvis Kairobadet.

– Många Väsbybor har varit tacksamma för att vi har rustat upp Sättrabadet. Vi har aldrig haft för avsikt att göra fel, säger Maria Röstberg och fortsätter:

– Vi emotser prövningen som nu görs. Huruvida det har brustit i hanteringen kommer åklagaren nu att titta på, och i så fall får vi dra lärdom av det.

SAND. Den utlagda sanden är en del i det som anmälts av miljökontoret på Upplands Väsby kommun. Foto: Charlotte Arwedsson

Åtgärder på Sättrabadet

Två tillfälligt utplacerade torrtoaletter.

85 ton sand har lagts ut på den befintliga stranden. Stranden har inte utökats. 

Två papperskorgar har placerats ut

Gräsmattor och buskage har klippts/röjts på liknande sätt som tidigare.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre

TVÅMETERSREGELN. För att förhindra smittspridning i somras sattes även skyltar upp vid Sättrabadet. Nu har de hamnat på marken. Foto: Charlotte Arwedsson

GRILLPLATS. Sedan tidigare finns det även en grillplats vid Sättrabadet. Foto: Charlotte Arwedsson