Under sportlovet förra veckan var det dags för Tensta Biblioteks samarbete med Kulturskolan Stockholms Unga Berättar att dra i gång, för att sedan löpa vidare under våren.

Unga mellan 13 och 19 år kommer varje tisdag, med avslutning vid påsklovet att kunna komma till biblioteket för att få chans att gestalta sina tankar och idéer, i något som i slutändan ska, bli en produkt som ska kunna publiceras på Instagram, Tiktok, i ett magasin eller i något annat slags medium.

– Tanken är att de först ska skriva ner sina tankar i text i valfri form; dikt, brev, artiklar, dagboksanteckningar eller annat, och sedan få hjälp av mediepedagogerna från Unga Berättar att gestalta texten. Det kan vara genom bild, grafisk formgivning, foto, illustration, animering – lite vad som helst, säger Marianella Monzon, ungdomsbibliotekarie på biblioteket och ansvarig för samarbetet.

Illustration från en tidigare deltagares arbete.

Illustration från en tidigare deltagares arbete.

Unga Berättar, Stockholms stad

Ska tryckas

Deltagarna kan välja att komma både en och flera gånger, och bestämma storleken på sina arbeten därefter.

– Vi vill att alla ska få berätta om vad de brinner för och vad de har för tankar: Vad är viktigt för dem just nu, vad vill de berätta? Det ska inte vara kravfyllt, säger Marianella Monzon.

Det hela leds av mediepedagoger från Unga Berättar, som guidar ungdomarna i sina projekt. Slutprodukten ska, förutom att kunna publiceras i något medium, även tryckas och presenteras i ett samlingsmagasin.

– Det kommer bli så snyggt och bra! När Unga Berättar haft projektet tidigare har ämnen som att komma ut, kroppskomplex, svenskhet, skönhetsideal, en toxic gymkultur och gaming varit några av temana, så det kan vara väldigt högt och lågt. Vi ser fram emot att höra vad ungdomarna i Tensta har att berätta, säger Marianella Monzon.