Upplands-Bro kommun vill veta vad du tycker om det torget i Kungsängen. 

Under perioden 2017-2019 byggdes torget i Kungsängen om till sin nuvarande form. Nu har tekniska nämndens politiker tagit beslut om att en enkät ska genomföras.

Kungsängens torg, Upplands-Bro kommun.

Kungsängens torg, Upplands-Bro kommun.

Niklas Loman

Enkäten syftar till att ta reda på hur Upplands-Broborna anser att förändringen i centrala Kungsängen blev.

Torget tog form med avstamp i en medborgardialog. Av dialogen framkom önskemål som: fler sittplatser och mer planteringar.

Senast den 1 september vill kommunen ha dina svar – som är anonyma. Du hittar enkäten här.