Tunnelbaneklara Östberga ska växa rejält. I samverkansprojekt Östberga planeras det studentbostäder, tusentals nya bostäder, förskolor och andra nybyggen i området. Nu är ett av de första projekten – Norra Östberga – ute på samråd fram till sista januari.

Det är grönområden utanför Östbergabackarna mot Åbyvägen och i mellanrummet ner mot Liseberg som ska bebyggas.

Helena Lombrink, projektledare på exploateringskontoret, berättar att projektet är en del i att uppfylla stadens bostadsmål, men att den här planen även har ett annat syfte.

– Vi vill öka tryggheten på den här gatan. Den är lite av en baksida i dag och det har upplevts som lite otryggt att gå längs den. I dag finns ingen bebyggelse på ena sidan utan där är det bara mörk skog, säger hon.

Med entréer och lokaler ut mot Östbergabackarna ska området bli mer levande.

– Det kommer hända saker på ett helt annat sätt, konstaterar hon.

Tre fjärdedelar blir hyresrätter

Fyra olika byggherrar är kontrakterade för de ny kvarteren. Mot Östbergabackarna kommer husen bli mellan fyra och sex våningar för att smälta in i området. Husen ner mot Åbyvägen blir högre med loftgångar utåt för att fungera som bullerskydd.

– Det är mest hyresrätter, säger Helena Lombrink.

Ett av kvarteren består av 199 bostadsrätter medan de övriga blir hyresrätter. Av de senare byggs cirka 200 av allmännyttan.

Nästan all ny bebyggelse sker i grönområden på utsidan av Östbergabackarna. Enligt staden utnyttjas inte områdena speciellt mycket i dag och man bedömer att fördelarna är fler än nackdelarna.

Samråd januari ut

För den som vill kolla in förslaget går det att se på bland annat Östberga kulturhus.

– Det är samråd fram till sista januari. Då kan alla som bor i närheten, och andra som blir påverkade, lämna synpunkter, säger hon.

Byggstart för projektet blir tidigast i slutet av 2026. Håller den ytterst preliminära tidsplanen kan det bli inflyttning i slutet av 2029.