Bygget av Tvärförbindelse Södertörn, motorvägen från Jordbro via Flemingsberg till E4/E20 i Vårby, rycker närmre. I förra veckans Mitt i Haninge kunde vi berätta att leden nu är fullt finansierad i Trafikverkets vägplan.

Det innebär att tvärförbindelsen som har varit på gång i decennier har fått ja.

Ett besked som välkomnas av lokala politiker på Södertörn.

– Det betyder jättemycket för Haninge. Nu har vi svart på vitt att det är en transportnod som vi verkligen behöver. Det är många företagare som har väntat på detta, liksom invånare som pendlar till jobb, och det kommer att underlätta mycket för de som pluggar på Södertörns högskola i Flemingsberg, säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

– Även cykelmöjligheterna blir betydligt bättre när man låter cykelväg gå parallellt längs vägen. Jag tror också att det innebär att Rudan nu kommer att bli mer tillgänglig för många, säger hon.

Även bland de styrande politikerna i Huddinge är det positiva tongångar.

– Det är ett väldigt välkommet och positivt besked som vi har väntat på i decennier. Det är en seger för alla oss som har kämpat för en rimlig trafiksituation och slippa alla de här köerna och dundrande tung trafik genom bostadsområden. Det är också en möjlighet att bygga ut kollektivtrafiken kraftigt på Södertörn, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kostar 15,8 miljarder

Den två mil långa leden har en budget på 15,8 miljarder statliga kronor. Av dem ska trängselskatteinkomster stå för 600 miljoner och Huddinge kommun för lika mycket. Det motsvarar halva kostnaden för tunneln under Glömstadalen.

– Det kommer att finansieras av exploateringsintäkter och ökade markvärden. Vi tror att det mångdubbelt kommer att överstiga de kostnaderna, säger Daniel Dronjak.

Haninge däremot behöver inte vara med och betala extra. Det framgår av förslaget till Nationell plan för transportinfrastruktur som nyligen presenterades.

Regionrådet Gustav Hemming (C) liksom oppositionsrådet Jens Sjöström (S) är positiva till att tvärförbindelsen är fullt finansierad.

– En fantastisk nyhet. I dag är det köbildning och omvägar på hela Södertörn för att den här vägen saknas, säger han.

Nej till leden

Men glädjeropen delas inte av alla. Hemmings koalitionsbroder i regionen Tomas Eriksson (MP) vill inte att leden byggs, i alla fall inte nu.

– Det här är ett klimatsvek. Viktiga klimatsatsningar skjuts fram, medan 60 miljarder går till Förbifarten, Tvärförbindelse Södertörn och kapacitetsförstärkningar på E4/E20, satsningar som vi vet kommer att öka regionens klimatutsläpp, säger han.

Han tycker att satsningar på järnväg borde komma före vägtrafik, tills en större del av flottan är elektrifierad.

Även Naturskyddsföreningen är kritisk, och länsförbundet ska överklaga beslutet.

– Det här är inte bra. Det får en stor klimatpåverkan och leder till att utsläppen ökar. Så från statens sida går man emot vad man själv har beslutat. Dessutom blir det buller och intrång i naturområden, inte minst vid den stora trafikplatsen vid Rudan och för de boende i Slätmossen, säger Thorbjörn Schwebs, sekreterare Naturskyddsföreningen i Haninge.

Naturskyddsföreningen i Huddinge säger att de hade väntat sig ett annat beslut.

– Det känns som att alla partier ändå har någon klimat- och miljöagenda, och då känns det märkligt att man prioriterar en satsning som går väldig mycket emot det, Alexandra Blomqvist, ordförande i Naturskyddsföreningen i Huddinge.

Beslut väntas i sommar

Planen ska nu ut på granskning och kommer att beslutas av regeringen till sommaren.

– Vi utgår från att planen överklagas, men även om den gör det bör beslutet vinna laga kraft inom ett år. Vi kommer att bevaka att planerna inte försenas, säger Daniel Dronjak.