Avdelat. Alléparken får tre olika temaytor, för lek, vila och möten. Foto: foto: Stefan Källstigen

Två nya lekparker på gång i Spånga

Spånga är på gång att få två lekparker, utformade av invånarna själva.

  • Publicerad 15:27, 17 nov 2021

Ena parken ligger i Flysta, den andra i Spånga centrum.

I Palmérsparken i Flysta fanns tidigare en lekplats som stadsdelen ansåg var i behov av upprustning.

Efter en omröstning på nätet, där invånarna deltog i utformningen, sattes spaden i jorden i början av januari.

Lekparken beräknas byggas om för fem miljoner kronor.

Långsmal park

Den andra lekparken anläggs i Alléparken i centrala Spånga, en långsmal park mellan Värsta allé i söder och Spånga tennishall i norr.

Också den parken ansåg stadsdelen var tråkig och anonym. Och även här anordnade stadsdelen en nätomröstning bland invånarna om utformningen.

I norra änden av Alléparken anläggs en lekyta, mittendelen blir en aktivitetsyta för alla åldrar, längst i söder anläggs en yta där man kan slå sig ned och umgås.

Fler träd

Träden i parken kommer att kompletteras med fler träd. Även nya buskar och blommor ska planteras.

Lekparken i Alléparken kommer också att kompletteras med ny belysning som ska göra att parken känns trygg under dygnets mörka timmar. Kostnaden för projektet beräknas bli två miljoner kronor.

Grävstadiet. Alléparken är en av parkerna i Spånga som får en ny lekpark. Foto: Stefan Källstigen

Tryck på grönt

Stadsdelen Spånga-Tensta förväntar sig ett ökat invånarantal, vilket stadsdelen bedömer kommer att öka trycket på stadens ”offentliga rum”, som parker och grönområden.

Samtidigt bedömer stadsdelen att invånarnas behov av utomhus-aktiviteter ökar. Temalekparker är en åtgärd för att möta behovet.

Källa: Spånga-TenstAs tertialrapport 1 2021

Visa merVisa mindre