Nackamasterna. En tredje Nackamast skulle påverka Nackareservatet negativt, slår Högsta domstolen fast. Foto: Stefan Källstigen

Tredje Nackamasten stoppas av HD

Det blir ingen trejde Nackamast. Nackareservatets naturvärden väger tyngre än behovet av en radiomast, slår Högsta domstolen fast.

  • Publicerad 16:18, 12 maj 2021

Bauer Media som står bakom radiokanaler Mix Megapol och NRJ ville bygga en 212 meter hög radiomast 400 meter från de nuvarande Nackamasterna, strax väster om Nackareservatet.

Långbänk

Bolaget fick först nej av Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd, sedan även av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Men Mark- och miljööverdomstolen sa ja. Domstolen ansåg att det var en lämplig användning av marken och att det inte fanns skäl att avslå ansökan.

Riskerar förstöra riksintresse

Men Högsta domstolen gör alltså en annan bedömning. Rätten konstaterar att utsändningar ”av kommersiell radio utgör ett skyddsvärt enskilt intresse”. Men att Nacka reservatet är ”vidsträckt område som är av riksintresse genom sin stora betydelse for friluftslivet i Stockholmsområdet”.

Ett bygglov skulle kunna öppna för fler byggen på platsen och ett mastbygge skulle därför ”bidra till en påtaglig skada på ett särskilt skyddsvart naturområde”, skriver Högsta domstolen i sin dom.

Gerdau nöjd

Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M) välkomnar Högsta domstolens besked.

”Bra att vår miljö- och stadsbyggnadsnämnd stod på sig”, skriver han i en kommentar till Mitt i:s artikel på Facebookgruppen Aktuella händelser Nacka.

299 meter höga

Nackamasterna, strax öster om villorna i Hästhagen, sänder digitala tv- och radiosändningar till omkring 2 miljoner människor i Stockholmsområdet.

De båda masterna är 299 meter höga. Den första togs i bruk 1965 och den andra 1984.