Mål. Alla kommunala skolor i Rinkeby ska på sikt bli F-9-skolor enligt utbildningsförvaltningen. I dagsläget är det bara Rinkebyskolan som har årskurs 7-9. Foto: Anna Wettergård

Tre skolor i Rinkeby får högstadium

Alla Rinkebys kommunala grundskolor ska byggas ut och bli F-9-skolor. Det klubbas i utbildningsnämnden under veckan.

  • Publicerad 11:18, 22 apr 2021

Under utbildningsnämndens sammanträde den 22 april klubbas ett planeringsdokument för flera år framåt, som bland annat beskriver hur alla kommunala skolor i Rinkeby på sikt ska bli F-9-skolor.

Förändringen förväntas bidra till att en större andel av elevunderlaget i Rinkeby går hela sin grundskoletid i en kommunal grundskola i Rinkeby, skriver utbildningsförvaltningen i planen.

– Det är bara i planeringsfasen, men enligt befolkningsprognosen kommer ungdomar mellan 6-15 år öka drastiskt i området och vi måste börja tänka bredare och bygga för att anpassa skolorna för betydligt fler elever, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Tre skolor byggs ut

Askebyskolan, Kvarnbyskolan och Knutbyskolan, som i dagsläget är F-6-skolor, planeras att byggas ut och göras om till F-9-skolor. I dagsläget är det bara Rinkebyskolan som har högstadium.

– Elever ska kunna gå i samma skola under hela grundskoletiden och slippa börja om på nytt, säger Isabel Smedberg-Palmqvist, och fortsätter:

– Jag tror att en sammanhållen skolgång skapar en helt annan trygghet och långsiktighet. Det händer så mycket i en tonårings liv ändå, och att få kontinuitet och vara kvar med samma lärare och elevhälsoteam som kan följa upp är väldigt fördelaktigt.

Hon tror att det på sikt kan bidra till att eleverna höjer sina resultat.

– Man kan följa upp kunskapsmålen på ett bättre sätt, och därmed även höja resultaten. Vi arbetar mycket med skolorna i Järva och att öka behörigheten till gymnasiet, och det här kommer vara ett steg i rätt riktning tror jag, säger hon.

Skolborgarråd Isabel Smedberg Palmqvist (L). Foto: Mikael Andersson