Efter ett beslut i stadsbyggnadsnämnden förra veckan ska planen för tre nya flerbostadshus i Stureby ut på granskning, det sista steget där synpunkter kan lämnas innan en detaljplan kan antas.

De föreslagna husen är i tre våningar, med den översta våningen mot gatan indragen. I förslaget ingår en breddning av trottoaren på Sågverksgatans södra sida och en justerad sträckning för parkvägen mellan Bastuhagsvägen och Sågverksgatan.

Planen innebär att naturmarken mellan befintliga villor och de nya husen tas i anspråk, vilket flera grannar uttryckt stort motstånd till.