När driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende vid Zinkensdamm skulle upphandlas ville rödgröna majoriteten testa något nytt. Det stavades reserverad upphandling och innebär att enbart idéburna organisationer får lämna anbud för att ta över boendet.

Bakgrunden var att flera vård- och omsorgsboenden på Södermalm sedan 2014 bytt utförare när de upphandlats. Målet var att det skulle stärka möjligheten till kontinuitet och långsiktighet inom äldreomsorgen. Förhoppningen var även att det skulle ge små aktörer bättre chans att konkurrera med större företag.

När det klubbades i Södermalms stadsdelsnämnd i våras lade majoriteten ett särskilt uttalande där det stod att man med beslutet bröt ny mark, då det var första gången staden testade det här.

Uttalandet avslutades med att konstatera att "en ny spännande resa har börjat."

Hornskrokens vård- och omsorgsboende ligger på Hornskroken 1 nära Zinkensdamm.

Hornskrokens vård- och omsorgsboende ligger på Hornskroken 1 nära Zinkensdamm.

Bara ett anbud kom

I slutet augusti kom beskedet att upphandlingen skulle avbrytas. Bara en aktör hade lämnat anbud och de uppfyllde inte kraven.

– Vi hade stora ambitioner i den här frågan. Det gick inte som tänkt, i alla fall inte i det här fallet, säger Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Hur upphandlingen ska fortlöpa är inte helt klart.

– Vårt uppdrag är att hitta den bästa av lösningar för de som bor på Hornskroken. Hur vi ska säkerställa det ska vi diskutera närmsta tiden.

"Missar bättre aktörer"

Från oppositionshåll är man kritisk till att alla aktörer inte fått lämna anbud.

– Då är det uppenbart att man kan missa aktörer med bättre erbjudanden och som kan utföra omsorgen bättre. Majoriteten skriver att de bryter ny mark, men så satte de spaden i en sten, säger Jonas Nilsson (M), vice ordförande i nämnden.

Han menar att det inte är viktigt om ett boende sköts kommunalt, av en stiftelse eller ett aktiebolag.

– Det viktiga är att vi väljer det bästa anbudet.