Almsplintsborren, den skalbagge som sprider almsjukan, har inte gjort livet lätt för Stockholms almar. Efter stadens senaste inventering står det klart att 598 är sjuka och måste fällas.

– Det är jättetråkigt när en art drabbas på det här viset. Det är dessutom ett vanligt stadsträd med en stark kulturhistoria. Det har fått oss att försöka ha större variation på arter framåt, säger Karin Tufvesson Hjelmfeldt, chef för park- och stadsmiljö vid trafikkontoret.

Från det att sjukdomen kom till Mälardalen 1998 har det fällts runt 300 träd per år, men efter förra årets inventering avverkades hela 540 träd.

Ökningen ser heller inte ut att avta.

– Så ser det ut även ut på andra ställen i Sverige och världen. Det sprids mer och mer.

I Stockholm är innerstan hårdast drabbad. Bara på Karlaplan måste 14 träd fällas, lika många i Konradsbergsparken. På Långholmen väntar sågen för 25 stycken.

En av orsakerna är att somrarna blir varmare och längre, vilket gör att almsplintborren hinner svärma mer än en gång per säsong.

Ska huggas ner. Alm vid Stadsbiblioteket – en av många som drabbats.

Ska huggas ner. Alm vid Stadsbiblioteket – en av många som drabbats.

Henrik Lindstedt

Vaccin och fällning

Staden har kontakt med andra storstäder för att utbyta information om metoder för att stävja smittan, men de åtgärder som hittills finns att tillgå är avverkning och vaccinering.

Almarna i Kungsträdgården är några av de runt 200 träd som vaccinerats i staden. De kan dock ändå smittas.

Kommer de att fällas om de blir sjuka?

– Det skulle aldrig vara enkelt när det handlar om dem. Det är värdefulla träd som många känner starkt för. Vi vill bevara dem så länge det går, säger Karin Tufvesson Hjelmfeldt.

Avverkningen av de nästan 600 identifierat sjuka träden påbörjas i januari och ska vara klar i vår.

Ökar. Förra året fällde staden 540 almar i kommunen. I år blir det fler.

Ökar. Förra året fällde staden 540 almar i kommunen. I år blir det fler.

Pekka Pääkkö