Lagom till skolstart och slutet på semestrarna blev ytterligare en sträcka av Ekerövägen klar. Nu finns det fyra filer hela vägen från Tappström, genom Lindös båda tunnelrör, ner till avfarten mot Edeby.

Men den nya sträckan blev inte den lättnad pendlare hade hoppats på. En del pendlare har den senaste månaden vittnat om restiden på runt en timme mellan Tappström och Brommaplan, alltså tredubbel så lång som normalt.

Exakt statistik över restiderna denna sensommar jämfört med förra har Mitt i Mälarö inte fått tillgång till.

– Vi gör mätningar men jag har inte sett några resultat ännu. Upplevelsen är att det är större tryck på vägen än andra år, men vi kan inte med säkerhet säga att det är så, säger Daniel Cannervik, kommunikatör på Trafikverket.

Trafikljus strular till det

En flaskhals som många pendlare uppmärksammat är trafikljuset vid Kanton. Där är det barn som ska över vägen till skolan och förskolan, men också trafik som svänger ut på Ekerövägen från Lovö kyrkallé. Förra hösten var trafikljusen felinställda och blev justerade, men nu fungerar de som de ska, menar Daniel Cannervik.

– Vi har haft tekniker ute som har granskat trafikljusen under de senaste veckorna och de har fungerat som de ska. Det är en del trafik som ska in och ut på Ekerövägen och den trafiken måste få tid att köra ut, säger han.

Bussfil dröjde

Den fjärde filen ska vara vigd åt kollektivtrafik under rusningstrafik, men så var inte fallet på den nya 2,5 kilometer sträckan mellan Lindö och Edeby när den blev klar 16 augusti.

Det dröjde ända till 8 september innan det blev en bussfil på den sträckan. Tillstånd för detta måste nämligen sökas hos länsstyrelsen.

– Att det dröjde berodde på att vi måste säkerställa att vägen öppnar som planerat och fungerar som det ska när tillståndet ges, säger Daniel Cannervik.

Nu gick det ändå snabbare än normalt, menar han.

– Länsstyrelsen hade egentligen en handläggningstid på upp till 8 veckor men prioriterade detta ärende så att det bara tog tre dagar, säger han.

För busstrafiken kommer det göra stor skillnad för restiderna, tror Daniel Cannervik. Och hoppet är att det kommer bidra till att fler tar bussen.

– Vi vill uppmana alla som kan att samåka, åka kollektivt, ta cykeln, jobba hemma eller pendla andra tider. Om man har möjlighet att göra det kan man ge plats till dem som måste ta bilen till jobb och skola, säger han.

Ingen förändring

Under de närmaste månaderna ser det inte ut att bli någon större förändring på Ekerövägen.

Arbetet sker nu på på södra sidan av vägen mellan Edeby och Rörbyvägen, och på vägens norra sida mellan Rörbyvägen och slottsinfarten. Men det lär inte påverka trafiken, menar Daniel Cannervik.

– Vi gör ledningsarbete och förbereder vägen för asfaltering så småningom. Den delen av vägen kommer bli färdig under 2024, säger han.

Men att Trafikverket förstår hur vägen påverkar Ekeröborna är det ingen tvekan om, menar Daniel Cannervik.

– Vi på Trafikverket förstår mycket väl situationens allvar, säger han.

Kommunen om köerna – rädd att folk ska flytta

Köerna på Ekerövägen irriterar Ekeröborna. Kommunstyrelsens ordförande Hanna Svensson (S) vill ha bättre hjälp från Trafikverket till att lösa problemen. Men myndigheten menar att de gör det de kan.

Att köerna är extra omfattande den här tiden på året år inte konstigt, menar Hanna Svensson.

– Det blir ju såklart värre när det är skol- och jobbstart. Nu bor också många kvar i sina fritidshus och pendlar in till jobbet. Sedan är det klart att det blir sämre framkomlighet med de väggbyggen vi haft på Ekerövägen.

Men att det är så här omfattande köer kräver åtgärder, menar hon.

– Det är bedrövligt att det är så här. Vi försöker få till en bättre kommunikation med Trafikverket, så att vi får information om läget för att kunna informera invånarna när det händer något. Kan vi informera i tid kan eventuellt vissa välja att jobba hemifrån just den dagen eller åka in en annan tid. 

Om fler valde bussen i stället för bil hade det nog också kunna lätta trafiken, tror Hanna Svensson.

– Folk tänker kanske att det är obekvämt att åka buss, då kan vi från kommunen uppmuntra till att åka buss.

När tror du att problemen kan lösas?

– Det vet jag inte i nuläget. Förhoppningsvis får vi träffa Trafikverket nästa vecka för att få kommunikationen att fungera bättre. Trafikverket måste bli mer behjälpliga. Det finns även andra åtgärder men det är mycket byråkrati bakom dem.

Färjan har diskuterats

Att göra färjetrafiken till Slagsta gratis är en åtgärd som diskuterats tidigare. Eftersom kommunen har hand om driften av färjan är det skattebetalarna som får betala mer om den ska bli gratis.

– Det tror jag inte de vill, därför kommer vi inte föreslå det. Av samma anledning är inte heller inhyrda bussar en lösning, eftersom kommunen inte kör bussar.

Finns det inget ni från kommunen kan göra för att underlätta för pendlarna?

– Jag önskar det fanns någon annan snabb lösning som vi kunde ordna på egen hand men jag ser inga sådana lösningar just nu. Vi behöver alltså få bättre stöttning från Trafikverket. Vi från kommunen sitter med väldigt få verktyg här.

Delar inte bilden

Daniel Cannervik, kommunikatör vid Trafikverket, delar inte bilden av brister i kommunikationen.

– Vi har täta avstämningar med kommunens kommunikation. Vi har regelbundna möten och täta avstämningar däremellan. Sedan finns andra avstämningar på högre nivå med kommunens ledning, Trafikverkets regionala ledning och Förbifart Stockholms ledning, säger han.

Förutom planerade möten månadsvis hörs parterna ofta, enligt Daniel Cannervik.

– Vi hörs flera gånger i veckan om olika kommunikativa åtgärder, säger han.

Daniel Cannervik tycker att myndigheten gör det de kan för att delge information till kommun och allmänhet.

– Vi uppdaterar vår webb när vi gör förändringar. Där får man fortsätta hålla sig uppdaterad, säger han.

"Allvarligt om folk flyttar"

I olika Facebookgrupper för Ekeröbor har köerna diskuteras flitigt. En del har skrivit att de inte kommer kunna bo kvar på Ekerö om köerna forsätter vara så här omfattande.

– Att folk flyttar härifrån skulle vara den absolut allvarligaste konsekvensen av det här. Det är just det som vi vill föra fram till Trafikverket. Vilka konsekvenser det får för medborgarna. Det påverkar hela vardagen, man får åka tidigare till jobbet och kanske inte hinner med fritidsaktiviteter, säger Hanna Svensson.

Kommunen om köerna – rädd att folk ska flytta

Nu vill man få till bättre dialog med Trafikverket.

Hur påverkas du av köerna?

Sedan höstterminen började har köerna på Ekerövägen tycks värre än på länge. Så här påverkas några Ekeröbor av trafikläget.

Mikael Andersson

Gabriella Wessman, Skärvik, 57: 

”Jag har valt att cykla till mitt jobb i Sundbyberg på grund av köerna. Då vet jag alltid att det kommer ta 55 minuter till jobbet, oavsett köer. Det är väldigt skönt. Jag tycker det har blivit mer och mer köer den senaste tiden. Trots det tycker jag att det är värt att bo kvar här.”

Mikael Andersson

Anders Bergman, 60, jobbar på Ekerö: 

”Jag är inte förvånad att det blivit så här nu när folk kommit tillbaka från semestern. Som tur är jobbar jag i skift och har lite andra tider än de vanliga, så jag kan åka lite andra tiden. Men nu kan det vara köer även vid 22-tiden, jag förstår att folk är frustrerade.”

Mikael Andersson

Hasse Mattsson, Troxhammar, 52: 

”Just jag är inte superdrabbad för jag kan jobba hemifrån men jag känner att jag får påslag bara jag tänker på det. Jag hade en granne som hade läkartid i stan och det tog 1 timme och 20 minuter in till Bromma, det ska inte vara så här i en fungerande kommun. Jag tror Förbifarten kommer underlätta när den står klart, så jag ser ljuset i tunneln.”

Mikael Andersson

Gunilla Rönnkvist, Träkvista, 55: 

”Det är katastrof. Jag har en son som nyligen började på universitet och han har behövt bli försenad varje dag nästan på grund av köerna. Det är synd att det ska vara så krångligt med trafiken för det är så fint här.”