Att köerna är extra omfattande den här tiden på året år inte konstigt, menar Hanna Svensson.

– Det blir ju såklart värre när det är skol- och jobbstart. Nu bor också många kvar i sina fritidshus och pendlar in till jobbet. Sedan är det klart att det blir sämre framkomlighet med de väggbyggen vi haft på Ekerövägen.

Men att det är så här omfattande köer kräver åtgärder, menar hon.

– Det är bedrövligt att det är så här. Vi försöker få till en bättre kommunikation med Trafikverket, så att vi får information om läget för att kunna informera invånarna när det händer något. Kan vi informera i tid kan eventuellt vissa välja att jobba hemifrån just den dagen eller åka in en annan tid. 

Om fler valde bussen i stället för bil hade det nog också kunna lätta trafiken, tror Hanna Svensson.

– Folk tänker kanske att det är obekvämt att åka buss, då kan vi från kommunen uppmuntra till att åka buss.

När tror du att problemen kan lösas?

– Det vet jag inte i nuläget. Förhoppningsvis får vi träffa Trafikverket nästa vecka för att få kommunikationen att fungera bättre. Trafikverket måste bli mer behjälpliga. Det finns även andra åtgärder men det är mycket byråkrati bakom dem.

Färjan har diskuterats

Att göra färjetrafiken till Slagsta gratis är en åtgärd som diskuterats tidigare. Eftersom kommunen har hand om driften av färjan är det skattebetalarna som får betala mer om den ska bli gratis.

– Det tror jag inte de vill, därför kommer vi inte föreslå det. Av samma anledning är inte heller inhyrda bussar en lösning, eftersom kommunen inte kör bussar.

Finns det inget ni från kommunen kan göra för att underlätta för pendlarna?

– Jag önskar det fanns någon annan snabb lösning som vi kunde ordna på egen hand men jag ser inga sådana lösningar just nu. Vi behöver alltså få bättre stöttning från Trafikverket. Vi från kommunen sitter med väldigt få verktyg här.

Delar inte bilden

Daniel Cannervik, kommunikatör vid Trafikverket, delar inte bilden av brister i kommunikationen.

– Vi har täta avstämningar med kommunens kommunikation. Vi har regelbundna möten och täta avstämningar däremellan. Sedan finns andra avstämningar på högre nivå med kommunens ledning, Trafikverkets regionala ledning och Förbifart Stockholms ledning, säger han.

Förutom planerade möten månadsvis hörs parterna ofta, enligt Daniel Cannervik.

– Vi hörs flera gånger i veckan om olika kommunikativa åtgärder, säger han.

Daniel Cannervik tycker att myndigheten gör det de kan för att delge information till kommun och allmänhet.

– Vi uppdaterar vår webb när vi gör förändringar. Där får man fortsätta hålla sig uppdaterad, säger han.

"Allvarligt om folk flyttar"

I olika Facebookgrupper för Ekeröbor har köerna diskuteras flitigt. En del har skrivit att de inte kommer kunna bo kvar på Ekerö om köerna forsätter vara så här omfattande.

– Att folk flyttar härifrån skulle vara den absolut allvarligaste konsekvensen av det här. Det är just det som vi vill föra fram till Trafikverket. Vilka konsekvenser det får för medborgarna. Det påverkar hela vardagen, man får åka tidigare till jobbet och kanske inte hinner med fritidsaktiviteter, säger Hanna Svensson.