Byggaktören Svea fastigheter ska bygga två identiska hus, av totalt elva, i sina två nya kvarter i "friluftsstaden" där det blir 170 nya hem. Det ena huset i betong, och det andra i trä.

Till projektet har de med sig studenter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg som forskar om biologisk mångfald.

Fokus: Hållbarhet

Tre saker ska undersökas, berättar Görel Hallqvist, vice vd på Sveafastigheter. Livscykeln för de båda husen, arbetsplatsmiljön på byggplatsen och hur de boende trivs.

– Det känns väldigt spännande, säger hon.

– Jag vet inte om det gjorts med de här aspekterna förut, att titta på hela livscykeln. Det tror jag vi är ganska ensamma om, och att det görs två identiska hus samtidigt.

Hon berättar att de vill ta ett helhetsgrepp: Bland annat titta på övergödning, ozonnedbrytning, kemikalier, byggtekniker och byggtid.

Ett mjukvarubolag är också med på ett hörn som ska göra klimatberäkningar. Förhoppningen är att kunna dra en slutsats om klimatpåverkan.

– Sedan ska vi göra djupare arbetsmiljöanalyser och göra en utvärdering med byggentreprenören. Sedan ska vi också göra intervjuer med hyresgästerna.

Vad är billigare?

En del i det är att även kolla vad som helt enkelt är billigast att bygga med.

– Ja, det tittar vi också på. Men fokus är hållbarhetsperspektivet.

Inom byggbranschen finns de som menar trä är billigare att bygga med.

Görel Hallqvist misstänker att det är tvärtom.

– När vi ritar husen ser vi att trä tar större plats. Det blir mindre användbar yta. Då sjunker det ju ett värde där, om man värderar intäkter över tid, säger Görel Hallqvist.

Men det kanske är snyggare med trähus?

– Ja, nu kommer vi bygga samma fasader, så utifrån ser man ingen skillnad. Det blir också intressant att titta på, om de boende kommer märka av någon skillnad.

Då kan bygget starta

Nyligen godkändes Svea fastigheters gestaltning i området.

Härnäst väntar en bygglovsprocess.

– Vi räknar med att börja bygga efter sommaren, säger Görel Hallqvist.