I nästan ett halvår stod musikfestivalen This is Albys framtid osäker, efter att huvudarrangören ABF Botkyrka/Salem avslutade samarbetet med kommunen i kölvattnet av konflikten som grundade sig i fritidsverksamheterna.

https://www.mitti.se/nyheter/abf-konflikten-spiller-over-pa-fejm-och-this-is-alby-sags-upp/repvdl!WetLo0aj1ZZQfFnB314Ag/

– Lite överraskade blev vi ändå. Vi har inte uppfattat att det har varit några problem med de här samarbetena och vi är så klart angelägna om att de här verksamheterna ska fortsätta på något sätt, sa Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör på Botkyrka kommun, i april när beskedet kom.

Och visst har kommunen arbetet för att få de här verksamheterna att fortsätta. För nu står det klart att stiftelsen Fanzingo tillfälligt tar över som arrangör av This is Alby och att Hallunda Folkets hus tillfälligt får ansvara för Tekniklabbet.

– Våra unga ska ha aktiviteter som är oberoende av vad som sker runt omkring, så jag är glad över den här lösningen, säger Robert Aslan (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka.

Sker innan årsskiftet

För att kunna genomföra musikfestivalen har Fanzingo beviljats ett ekonomiskt stöd av kommunen på 240 000 kronor.

Avtalet med Fanzingo sträcker sig fram till årskiftet, vilket indikerar att festivalen måste hållas innan dess. I avtalet kan man också utläsa att barn och unga vuxna ska vara delaktiga i skapandet av festivalen.

Robert Aslan känner stor tilltro till att Fanzingo ska kunna genomföra en bra festival.

– Jag tror det landar rätt hos dem. Vi har kulturavtal med dem sedan tidigare, och vi har arbetat ihop under många år. Så jag tror att det kommer bli en bra festival, säger han.

Mitt i har sökt Fanzingos vd, Ellen Telje, som meddelar att de återkommer när de har mer information och ett datum för festivalen.