Protest. Förbundet för Ekoparken rasar mot planerna på bostäder på marken där det idag finns ett Plantagen-varuhus och två parkeringsplatser. Foto: Pekka Pääkkö

Tar strid mot bostäder i Bergianska

KVA vill ersätta Plantagen och parkeringen vid Bergianska med fem kvarter studentbostäder. Det har fått Förbundet för Ekoparken att gå i taket. "Vi kommer att överklaga", säger Richard Murray.

  • Publicerad 06:15, 15 feb 2021

Härom veckan berättade Mitt i Östermalm att Kungliga Vetenskapsakademien vill bygga bostäder vid Bergianska trädgården.

Planerna är i ett mycket tidigt skede – men de har redan väckt ont blod.

– Det kan tyckas oskyldigt att ersätta en parkering med studentbostäder, men det förändrar hela karaktären på den botaniska trädgården, säger Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken.

Går mot lagens syfte

Han menar att planerna strider mot lagen om Nationalstadsparken.

– Paragrafen i miljöbalken är ganska kortfattad, men om man läser i förarbetena framgår det tydligt att man inte ska skapa nya bostadsområden inom Nationalstadsparken.

Studie. Den här skissen presenterades för Nationalstadsparksrådet som leds av Länsstyrelsen i Stockholm. I rådet ingår de berörda kommunerna samt flera föreningar och institutioner. Foto: Kungliga Vetenskapsakademien

Om Stockholms stad godkänner detaljplanen kommer Förbundet för Ekoparken att överklaga beslutet, säger Richard Murray.

– Ja, vi kommer att driva det här, tillsammans med Bergianska trädgårdens vänner och Haga-Brunnsvikens vänner.

Hellre handelsträdgård

Istället för en exploatering med nya bostäder vill Richard Murray att området ska utvecklas för att mer likna den ursprungliga visionen. Enligt honom slås det i bröderna Bergius testamente fast att en handelsträdgård ska ingå i Bergianska trädgården.

– Avsikten var att man skulle förse allmänheten med bra produkter för odling. Det var en tanke i tiden under 1700-talet, att man ville utveckla jordbruket och trädgårdsnäringarna. Och de tankarna är väldigt aktuella idag också, till exempel genom stadsodling, säger Richard Murray.

Kämpar mot exploatering sedan 1992

Förbundet för Ekoparken bildades 1992 och är en paraplyorganisation för 48 föreningar.

Förbundets syfte är att motverka exploatering i och utanför Nationalstadsparken – i de fall de riskerar att påverka spridningsvägar för djur och växter inom parken.