Regionens tandvårdsenhet sköter utskicken till länets treåringar. De har de infört ett nytt it-system och kunde inte utföra uppgiften den här vintern. I stället beställdes ett utdrag med namn och adresser av regionens it-leverantör, listor som vårdgivarna kunde ladda ner. Men ganska snart framkom att listorna innehöll patienter som avlidit, några redan vid födseln.

70 familjer drabbade

Totalt var det vårdnadshavare till 70 avlidna barn som fick erbjudande om tandvård.

– Det är beklagligt, och ska inte få hända. Det uppdagades genom att familjer hörde av sig. Vi gick då igenom listorna och skickade brev med en ursäkt och en förklaring till dem, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Hon har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

"Händelsen bedöms ha orsakat obehag och lidande för berörda vårdnadshavare" skriver hon i anmälan.

Kritiserad leverantör

Regionens it-leverantör är densamma som nyligen blev av med sitt kontrakt med Stockholms stad med anledning av den hårt kritiserade Skolplattformen.

Elda Sparrelid vill inte peka ut dem som ensamt ansvariga, utan menar att rutinen för att ta fram listorna hade ändrats och att det inte var säkerställt vem som skulle validera listorna.

– I fortsättningen kommer tandvårdsenheten att göra en mer detaljerad beställning och sedan kontrollera att listorna är korrekta, säger hon.

Skolplattformen skrotas - 700 miljoner i sjön

Hösten 2024 ska alla skolformer i Stockholms stad ha en ny lärplattform. Då är det nämligen tänkt att den bespottade Skolplattformen fasas ut.

I oktober 2022 tillträdde utbildningsförvaltningens nye IT-digitaliseringschef Patrik Kärkkäinen. Till stor del lockad av utmaningen att upphandla och införa en ny lärplattform.

– Jag tyckte att man hade en ganska sund inställning och kunde vara självkritisk och ta lärdom av de misstag man gjort med Skolplattformen, säger han.

Nu har den första upphandlingen gått i hamn och till hösten 2024 hoppas man att alla skolformer ska sjösätta sina nya plattformar.

Det kan alltså komma att bli olika plattformar, för olika skolor.

Olika plattformar

– Det var en av de viktigaste sakerna den här gången, att varje enskild skolform skulle få upphandla den plattform som passar dem bäst. Det som passar grundskolan kanske inte passar gymnasiet, till exempel.

En annan viktig punkt i kravlistan var att staden själva inte skulle utveckla något nytt system. På sin höjd vill man kunna gå in och göra specialanpassade lösningar för specifika ändamål.

En annan stor skillnad mot förra gången är att man inte tagit in några externa konsulter, utan utarbetat en egen organisation med medarbetare som är med hela vägen. ↔

Hårt kritiserad

– Det är en kritisk framgångsfaktor. Förra gången fanns ju ingen kunskap kvar i huset när de externa konsulterna lämnade byggnaden.

Billigare blir det också, menar Patrik Kärkkäinen. Att införa projektet Skolplattformen kostade ungefär 700 miljoner kronor. Den här gången kommer själva projektet landa på en femtedel av den kostnaden. Hur totalkostnaden kommer se ut vet man inte ännu, eftersom alla upphandlingar inte är klara.

Den nuvarande Skolplattformen har fått mycket skäll. Den funkar dåligt, är svårnavigerad och ologisk. Det finns alltså stora förväntnignar på förbättring.

– Vi har under hela processen haft med skolor och vårdnadshavare som har fått utvärdera de lösningar som leverantören kommit med. Jag tycker att det känns väldigt bra nu, säger Patrik Kärkkäinen.

Patrik Kärkkäinen är nöjd med processen så här långt.

Patrik Kärkkäinen är nöjd med processen så här långt.

Pelle Mårtenson

Skolplattformen skrotas – har kostat 700 miljoner

Det kritiserade systemet försvinner hösten 2024.