I oktober 2022 tillträdde utbildningsförvaltningens nye IT-digitaliseringschef Patrik Kärkkäinen. Till stor del lockad av utmaningen att upphandla och införa en ny lärplattform.

– Jag tyckte att man hade en ganska sund inställning och kunde vara självkritisk och ta lärdom av de misstag man gjort med Skolplattformen, säger han.

Nu har den första upphandlingen gått i hamn och till hösten 2024 hoppas man att alla skolformer ska sjösätta sina nya plattformar.

Det kan alltså komma att bli olika plattformar, för olika skolor.

Olika plattformar

– Det var en av de viktigaste sakerna den här gången, att varje enskild skolform skulle få upphandla den plattform som passar dem bäst. Det som passar grundskolan kanske inte passar gymnasiet, till exempel.

En annan viktig punkt i kravlistan var att staden själva inte skulle utveckla något nytt system. På sin höjd vill man kunna gå in och göra specialanpassade lösningar för specifika ändamål.

En annan stor skillnad mot förra gången är att man inte tagit in några externa konsulter, utan utarbetat en egen organisation med medarbetare som är med hela vägen. ↔

Hårt kritiserad

– Det är en kritisk framgångsfaktor. Förra gången fanns ju ingen kunskap kvar i huset när de externa konsulterna lämnade byggnaden.

Billigare blir det också, menar Patrik Kärkkäinen. Att införa projektet Skolplattformen kostade ungefär 700 miljoner kronor. Den här gången kommer själva projektet landa på en femtedel av den kostnaden. Hur totalkostnaden kommer se ut vet man inte ännu, eftersom alla upphandlingar inte är klara.

Den nuvarande Skolplattformen har fått mycket skäll. Den funkar dåligt, är svårnavigerad och ologisk. Det finns alltså stora förväntnignar på förbättring.

– Vi har under hela processen haft med skolor och vårdnadshavare som har fått utvärdera de lösningar som leverantören kommit med. Jag tycker att det känns väldigt bra nu, säger Patrik Kärkkäinen.