OTRYGGHET. I Täby oroar man sig för mopeder på gång- och cykelvägen samt bostadsinbrott, visar en ny undersökning från polisen. Foto: Mikael Andersson

Täbyborna oroar sig för inbrott och mopedbus

27 kommuner i Stockholmsregionen har svarat på polisens trygghetsmätning. Täbyborna oroar sig för mopeder på gång- och cykelvägen samt bostadsinbrott.

  • Publicerad 07:59, 3 okt 2020

Strax över 1700 Täbybor har svarat på trygghetsrelaterade frågor i polisens enkät, och fler än hälften av de som svarar har under de senaste tolv månaderna oroat sig för att bli utsatta för ett bostadsinbrott.

Även att mopeder och motorcyklar körs på gång- och cykelvägar upplever många Täbybor som ett problem.

– Här finns det många ungdomar som har tillgång till en moped eller mopedbil. Om man tittar på skolorna ser man hur många mopeder som står parkerade där dagligen. Det är väldigt många i en välbärgad kommun som Täby, säger Jonas Nilsson, kommunpolis i Täby.

Däremot upplevs inte öppen droghandel som ett lika stort problem bland Täbyborna. Mindre än var tionde upplevde detta som ett problem i kommunen.

Gemensamma insatser

För att ta sig an Täbybornas upplevda otrygghet arbetar polisen och kommunen just nu på ett nytt medborgarlöfte som ska vara klart till årsskiftet.

En del i det är att polisen vill synas mer i sociala medier.

– Vårt mål är att medborgarna ska se mer av vad polisen gör och på vilka sätt vi är tillgängliga. Då kan sociala medier vara en väg att gå, säger Jonas Nilsson.

Utöver att tillsätta extra vakter senare i år, tror kommunen stenhårt på grannsamverkan i brottsförebyggande syfte.

– Det bästa mot bostadsinbrott är en fungerande grannsamverkan, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.