Roslagsbanan, Östra station. Foto: Sacharias Källdén

Täby växer snabbt – så ska kollektivtrafiken hänga med

Det är ofta fullt på Roslagsbanan – samtidigt planerar kommunen för en befolkningsökning med drygt 1000 invånare per år. Hur ska det gå ihop, undrar Näsbyparkbon Magnus Wallén.

  • Publicerad 15:55, 24 feb 2021

I hela Täby byggs det för fullt. I Näsby Slottspark står 350 nya bostäder snart inflyttningsklara, det betyder cirka 1000 nya bosättare bara i Näsbypark. Här vittnar flera boende om att de är oroliga över hur infrastrukturen ska klara trycket.

– Det har under de senaste åren varit en stående diskussion bland oss boende här, hur kommunen ska lösa infrastrukturen när Täby växer som det gör, säger Magnus Wallén från Näsbypark, som har pendlat med Roslagsbanan i 21 år.

På flera platser byggs Roslagsbanan ut med dubbelspår, så att tågen lättare kan passera varandra och på så sätt ha fler avgångar. På Näsbyparkslinjen finns dock inga planer på dubbelspår inritade i framtidsvisionen.

– Innan pandemin blev det helt klart allt trängre på tåget. Då var det ofta fullt redan i Altorp. Jämfört med tio år tillbaka då det alltid fanns sittplatser under hela sträckan, säger Magnus Wallén

Befolkningsökning halverad

På kommunen pågår just nu samråd för översiktsplanen 2050. Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande, menar att man dragit ner på takten på utbyggnaden.

– Nu ska vi växa med 1-2 procent jämfört med uppåt fyra procent som det var tidigare. Allting i förutsättning att man får förstärkt kollektivtrafik och att framkomligheten fungerar.

2022 ska även nya tågvagnar med större kapacitet tas i drift på Roslagsbanan, och ersätta de andra vagnarna successivt, här även på Näsbyparkslinjen.

Erik Andersson tror även att folks arbetsvanor kommer fortsätta utvecklas så att fler arbetar hemifrån.

– Och ju tätare man bygger i centrala Täby, desto fler företag kommer vilja etablera sig här, så fler kommer ha möjlighet att arbeta i kommunen.

Hoppas på tålamod

På Trafikförvaltningen i regionen hoppas de på fortsatt tålamod.

– Det faktum att det är tre linjer som går ihop innebär vissa begränsningar i hur tätt vi kan köra tågen på den gemensamma sträckan. Utbyggnaden av Roslagsbanan syftar till att vi ska kunna köra fler avgångar och tätare trafik med färre störningar. Så det kommer att bli bättre, tills vidare hoppas på vi fortsatt tålamod hos Täby- och Näsbyparksborna, säger Claes Keisu, pressansvarig på Trafikförvaltningen.

Under pandemin har cirka 70 procent av Näsbyparksresenärerna uteblivit i rusningstrafik.

– På kortare sikt kanske det löser sig för att folk nu arbetar hemma i stor utsträckning. Men på längre sikt, med fortsatt tillväxt och efterfrågan på kommunala transporter, så tror jag vi får problem i norrort om ett par år, säger Magnus Wallén.

Resenär. Magnus Wallén har pendlat i 21 år och har sett skillnaden på Roslagsbanan över decennierna. Foto: privat

Idag bor 72 500 personer i Täby

2019 växte Täby med 0,9%

Planerad befolkningstillväxt: 1-2 % per år

Framtida ny infrastruktur som ska avlasta:

Roslagsbanan: Dubbelspår på flera ställen. 2022 nya tågvagnar tas i drift. De nuvarande tågen har 72 sittplatser och de nya 162.

Ny anknytning mot Täby centrum genom Täby galopp ska avlasta Marknadsvägen.

Tunnel under Bergtorpsvägen byggs för att kunna bygga bort rödljus.

En till fil på E18 är en forhoppning från Täby kommuns politiker.

Visa merVisa mindre