Behörighet. Det saknas behöriga lärare i hela Sverige och Täby är inget undantag menar Maria Assarsson, utbildningschef. Foto: Sacharias Källdén

Täby tappar i skolrankning

Täby tappar i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2020. Av landets 290 kommuner hamnar Täby på en 190 plats.

  • Publicerad 17:01, 20 nov 2020

Elevernas studieresultat ökar för varje år

Varje år gör Lärarförbundet en undersökning för att utse landets bästa skolkommun. I år hamnade Täby på plats 190 av Sveriges 290 kommuner – en försämring av förra årets plats som var 150. I Stockholms län ligger Täby på plats 13 av 26 kommuner.

"När vi analyserar samtliga kriterier ser vi att skolutvecklingen i Täby kommun går åt fel håll", skriver Lärarförbundet i sin undersökning.

Det håller Maria Assarsson, utbildningschef i Täby kommun, inte med om.

– Skolutvecklingen i Täby kommunala skolor har de senaste åren handlat om att tillgängliggöra lärandet för fler elever och på så sätt bidra till att allt fler elever når målen. Detta har vi i hög grad lyckats med då elevernas studieresultat ökar för varje år, skriver hon i ett mejl.

Tio kriterier

Lärarförbundets undersökning bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarlönerna, andel godkända elever och nivån på sjukfrånvaron tillhör Täbys styrkor, medan resurstilldelningen, utbildade lärare och lärartätheten drar ner.

– Det saknas behöriga lärare i hela Sverige och Täby är inget undantag. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och när vi tittar på våra medarbetarundersökningar så uttrycker också våra lärare att de trivs och att de får möjlighet att utvecklas. Detta är viktiga förutsättningar för att välja att stanna kvar hos en arbetsgivare, något som många lärare väljer att göra länge just här i Täby, skriver hon.

Hon menar att tappet främst beror på att man tagit bort mätindikatorer i undersökningen

– I dessa ligger Täby kommun bland de högsta i landet: Elevers uppnådda resultat i form av måluppfyllelse i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 samt andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Det påverkar naturligtvis den sammantagna bedömningen, skriver hon.

Kriterier och placering för Täby i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun 2020

Förra årets placering inom parentes:

Resurser till undervisningen: 290 (289)

Utbildade lärare: 165 (160)

Lärartäthet: 289 (273)

Friska lärare: 85 (55)

Lärarlöner: 33 (33)

Kommunen som huvudman: 247 (285)

Andel barn i förskola: 86 (66)

Meritvärde årskurs 9: 15 (11)

Andel godkända elever: 59 (60)

Fullföljd gymnasieutbildning: 106 (45)

Om man jämför Täby men grannkommunerna klarar de sig bättre än Österåker
(plats 231) och Upplands Väsby (plats 245). Men kommunen är dock sämre än Danderyd
(bäst i Stockholm med plats 54), Sollentuna (plats 109) och Vallentuna (plats 135).

Visa merVisa mindre