I december fick Järfällahus i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda en eventuell rivning av delar av låghuset samt glastaket. Det innebär att en del av Riddar Jakobs lokaler, Direkten och kommunens trygghetskontor försvinner.

https://www.mitti.se/nyheter/dansstopp-i-jakan-nar-riddar-jakob-stanger/repvde!qxnnvuk6YKoOOP5mhH4orQ/

I maj ska Järfällahus rapportera tillbaka till kommunstyrelsen.

– Tanken är att man vill skapa en tryggare och mer öppen yta i området. Vi ser möjligheter att skapa en tryggare miljö genom att riva delar av låghuset, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Vad tänker du om att hyresgäster inte vetat vad som ska hända deras verksamheter då utredningen tagit tid?

– Det är ett uppdrag som är väldigt komplext och innefattar många olika delar, inte minst ett nytt kommunhus. Den komplexiteten och invägning av många perspektiv behöver få ta den tid som krävs för att det ska bli bra.

Kommer ni kompensera hyresgäster som väntat?

– Vi kompenserar inte pågående verksamheter som bedriver verksamheten som vanligt. Blir det ett beslut i fullmäktige och verksamhet påverkas negativt förs en dialog om kompensation men något beslut har ännu inte fattats och verksamheterna pågår.