Turerna kring nya beläggningen på gång- och cykelbanorna på Västerbron har varit många.

Kritiken mot åtgärderna började när första sidan invigdes i somras.

– Jag cyklade över östra sidan samma dag som den invigdes och tänkte precis som andra cyklister: "Det är alldeles för grovt, vad har hänt här?" säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Åtgärder vidtogs för att plana ut sträckan. När västra sidan lades användes mindre sten med hjälp av maskiner för att få en slätare yta. Men det blev ändå för ojämnt, menade många cyklister.

– Västra sidan är bättre och ungefär så bra som östra efter slipningen. Men det är inte bra och jag är inte nöjd.

Liten verktygslåda

Att det blev som det blev hänvisades till bron i sig – den har breddats och det gör att de metoder som finns att tillgå för att ordna gång- och cykelbanorna är begränsade.

– När jag stod vid sidan av var det lätt att säga "gör om gör rätt", men nu tvingas jag i min roll som borgarråd förstå de olika intressen och aspekter som står emot varandra.

Det handlar bland annat om att ta hänsyn till brons konstruktion, eventuell ny avstängning av sträckan samt att vissa åtgärder inte kan utföras när det är kallt.

Väntar in bättre väder

Vilka åtgärder som är att vänta för att bättra på beläggningen är inte helt klart.

– Vi måste vänta tills vädret blir mildare för att kunna besiktiga ordentligt. Vi har möjlighet att begära kompletterande åtgärder av entreprenören inom ramen för avtalet, men vilka åtgärder som är mest effektiva är svårt att avgöra nu.

Hur ser du på att pengar från Cykelmiljarden använts till ett projekt som cyklister inte är nöjda med?

– Vi har fått en breddning av gång- och cykelbanorna som möjliggör för omkörning för cyklister och att det blir tryggare för gångtrafikanter. Sedan är det förargligt att beläggningen inte upplevs så jämn som den är på andra nya cykelstråk.

"Minsta lilla gatusnutt som har beslutats för fotgängare eller cyklister är Miljöpartiet ute och inviger och tar åt sig äran för. Men för alla de här ständiga felen så gömmer de sig bakom förvaltningen och skyller på tjänstemännen", säger Svante Linusson, Centerpartiet.

"Minsta lilla gatusnutt som har beslutats för fotgängare eller cyklister är Miljöpartiet ute och inviger och tar åt sig äran för. Men för alla de här ständiga felen så gömmer de sig bakom förvaltningen och skyller på tjänstemännen", säger Svante Linusson, Centerpartiet.

Pressbild Centerpartiet

"Måste ta ansvar"

Svante Linusson (C), ersättare i trafiknämnden, menar att Miljöpartiet har gömt sig bakom förvaltningen och skyllt på tjänstemän vid problemen med Västerbron, men även angående lånecykelsystemet.

– Det är orimligt att det blir så många fel just när det gäller cykelsatsningar. Det är dags att Miljöpartiet tar sitt ansvar för alla kvalitetsproblem.

Samtidigt satt Centerpartiet i majoritet med Miljöpartiet de senaste fyra åren.

Delar inte ni ansvaret?

– Vi har ett ansvar för besluten som blir fattade i trafiknämnden, i det här fallet att cykel- och gångbanorna ska breddas. Men det är den ansvarige politikern, alltså trafikborgarrådet, som måste säkerställa att trafikkontoret har tillräcklig kompetens för att ställa rätt krav vid upphandlingar.

Lars Strömgren om kritiken:

– När beslut om Västerbron fattades och första delen invigdes var jag inte borgarråd. Men nu är jag ytterst ansvarig för stadens cykelsatsningar och jag tar det på stort allvar. Jag vill förbättra arbetet och säkerställa att det görs bra.

Ännu mer problem på nya Västerbron

Nya cykelbanan på Västerbron är inte bara som ett grovt sandpapper – den är vågig och guppig också. Den planerade slipningen lär bara delvis hjälpa mot guppen.

Mitt i berättade under måndagen att den nya cykelbanan på Västerbron måste slipas ner då entreprenören enligt staden har utfört arbetet på ett felaktigt sätt. Det har lett till att cykelbanans nya underlag blivit som ett grovt sandpapper med stenar som sticker upp.

Cyklister i Facebookgruppen Cykla i Stockholm har reagerat och påpekat att cykelbanan inte bara är skrovlig med stora stenar i asfalten. Den är dessutom guppig och vågig.

Trafikkontorets kommunikatör Joakim Svensson bekräftar att man delar cyklisternas bild. Under veckans nätter ska man slipa bort den skrovliga ytan med de för stora stenarna.

Går det även att slipa bort guppen?

– Delvis. Sedan bron öppnade har vi sopat bort stora mängder grus på cykelbanan och kommer att slipa beläggningen nu under vecka 35. Båda dessa åtgärder kommer att göra att cykelbanan upplevs jämnare, men exakt hur bra resultatet blir vet vi först när slipningen är färdig.

Skälet till att cykelbanan är ojämn är enligt trafikkontoret att beläggningen är lagd för hand. Tätskikten i bron gör nämligen att det inte går att köra med vanliga asfaltsmaskiner.

– Cykelbanan kommer alltid vara mer ojämn än en cykelbana som inte är lagd för hand. Däremot ska den inte vara så här vågig och det hoppas vi att slipningen delvis ska åtgärda.

Gör ni något mer om det inte går att slipa ner guppen?

– Vi tittar på resultatet när slipningen är färdig och ta det därifrån. 

Entreprenören som utfört arbetena på Västerbron har sedan tidigare hänvisat alla frågor till Stockholms stad.

68 miljoner i budget

Budgeten för Västerbronprojektet är 68 miljoner. Det är dock inte samma sak som att det är vad staden betalar.

I budgeten finns till exempel en särskild riskpost på 12 miljoner. De pengarna är avsatta för att göra särskilda åtgärder, till exempel att bila bort och ersätta skadad eller sliten betong, om det skulle visa sig behövas under projektets gång. Behövs det inte kommer pengarna inte användas.

Källa: Stockholms stad