Breddningen av gång- och cykelbanan på Västerbron har inte direkt gått på räls. Cyklister får cykla på stora stenar som sticker upp ur den nya asfalten, dessutom är det guppigt.

– Här lägger vi ner massa pengar på att bygga om cykelbanan och då ska vara komplett och fint, säger Daniel Helldén (MP).

Bara provisorisk

Förra veckan tog trafikkontoret beslutet att entreprenören ska slipa gruset den här veckan. Entreprenören ska dessutom stå för kostnaderna.

Därefter ska man se om det behöver göras mer.

Men Daniel Helldén säger redan nu att slipningen bara är provisorisk.

– Man kommer att få bort grusytan, men det kommer inte att bli tillräckligt bra. I de diskussioner jag haft med kontoret har vi sagt att det här är en tillfällig lösning.

Senare fråga

Daniel Helldén tillägger att det inte är han som kommer att ta beslutet eftersom han från och med måndag inte är trafikborgarråd utan sitter i riksdagen för Miljöpartiet.

– Det blir ett annat borgarråd som fattar de formella besluten om detta, men jag kan inte se att man får ordning på det här så att det blir fullvärdigt. Och det är också den bedömning jag har fått från kontoret.

Så man behöver lägga om asfalten?

– Hur man löser det har jag ingen aning om. Men det räcker inte bara att slipa ytan för att få det fullvärdigt för de 25 miljoner kronor som det har kostat på den här sidan av bron.

Vem ska betala för det här extraarbetet?

– Det enda jag vet är att entreprenören står för allt som görs nu, sedan vet jag inte om det finns något i diskussionen mellan kontoret och entreprenören för att göra om det här sedan. Men det är en senare fråga som jag inte kan svara på.