Mitt i berättade under måndagen att den nya cykelbanan på Västerbron måste slipas ner då entreprenören enligt staden har utfört arbetet på ett felaktigt sätt. Det har lett till att cykelbanans nya underlag blivit som ett grovt sandpapper med stenar som sticker upp.

Cyklister i Facebookgruppen Cykla i Stockholm har reagerat och påpekat att cykelbanan inte bara är skrovlig med stora stenar i asfalten. Den är dessutom guppig och vågig.

Trafikkontorets kommunikatör Joakim Svensson bekräftar att man delar cyklisternas bild. Under veckans nätter ska man slipa bort den skrovliga ytan med de för stora stenarna.

Går det även att slipa bort guppen?

– Delvis. Sedan bron öppnade har vi sopat bort stora mängder grus på cykelbanan och kommer att slipa beläggningen nu under vecka 35. Båda dessa åtgärder kommer att göra att cykelbanan upplevs jämnare, men exakt hur bra resultatet blir vet vi först när slipningen är färdig.

Skälet till att cykelbanan är ojämn är enligt trafikkontoret att beläggningen är lagd för hand. Tätskikten i bron gör nämligen att det inte går att köra med vanliga asfaltsmaskiner.

– Cykelbanan kommer alltid vara mer ojämn än en cykelbana som inte är lagd för hand. Däremot ska den inte vara så här vågig och det hoppas vi att slipningen delvis ska åtgärda.

Gör ni något mer om det inte går att slipa ner guppen?

– Vi tittar på resultatet när slipningen är färdig och ta det därifrån. 

Entreprenören som utfört arbetena på Västerbron har sedan tidigare hänvisat alla frågor till Stockholms stad.