I det här området ska strandpromenaden gå. Foto: Google Maps

Strandängarna får strandpromenad

Strandängarna ska få en strandpromenad. Målet är att den ska stå klar till maj nästa år.

  • Publicerad 09:56, 15 sep 2021

I slutet av augusti började det att röjas för att ge plats för promenaden som ska bli två meter bred och gå på spänger genom bland annat vass och fuktiga partier. Där det är fast mark blir det grusad stig.

En del buller är att vänta när betongstolparna, som spängerna ska vila på, ska slås ner i marken.

De närmaste veckorna kommer trafiken på Strandallén att öka något när material ska transporteras till platsen, skriver kommunen på sin hemsida.

Detaljplanen för det nya området vann laga kraft 2010.

”Spängerna är en förutsättning för att strandskyddet skulle kunna upphävas och området byggas ut”, skriver kommunen.

Strandpromenaden kommer att vara belyst, men inte snöröjas eller sandas på vintern.