De första 22 av totalt 151 lägenheterna lades nyss upp hos Stockholms bostadsförmedlingen. Innan det hade närmare 21 000 personer anmält intresse för att bo i huset i slutet av Bondegatan.

Läget, med närhet till stad och natur, tror Stockholmshem är bidragande faktorer till intresset.

– Persikan är ett superfint projekt med lägenheter i alla storlekar, det finns något för alla. Att vi bygger både stora och små lägenheter så centralt intresserar många som gärna vill bo innanför tullarna, skriver kommunikatören Hanna Apolo Grön i ett mejl.

Kvarteret ska få en innergård.

Kvarteret ska få en innergård.

ÅWL Arkitekter

Förskola och Ica-butik

Snitthyran för en trea ligger på 18 300 kronor i månaden.

– All nyproduktion får en hög hyresnivå. Hyrorna är satta utifrån förväntade hyror i området år 2026, när det är dags för inflyttning.

Fem av lägenheterna blir LSS-bostäder, fyra blir servicelägenheter. Utöver det ska det i huset öppna en förskola, ett gruppboende, en Icabutik och ytterligare tre butiker.

Konceptbild på det färdiga bygget, sett från Bondegatan.

Konceptbild på det färdiga bygget, sett från Bondegatan.

ÅWL Arkitekter

Strul på vägen

Bygget av det nya huset har inte varit smärtfritt. När dess grundplatta stod färdiggjuten 2022 upptäcktes att det var fel på den – så pass att den behövde rivas helt och byggas om, vilket Mitt har skrivit om vid flera tillfällen.

Stockholmshem ligger fortfarande i tvist med entreprenören om vems felet egentligen var.

Problemen fortsatte med nästa entreprenör. Deras avtal hävdes innan de ens fick börja jobba, eftersom de inte var tillräckligt stabila ekonomiskt.

Grundplattans första utförande blev fel och behövde rivas.

Grundplattans första utförande blev fel och behövde rivas.

Johan Thornton

Prislappen – en miljard

Strulet och följande förseningar på två år fick prislappen på projektet att stiga med 300 miljoner kronor till strax över en miljard kronor. Grundplattan uppskattades ha orsakat en tredjedel av fördyrningen.

Hyresnivån är baserad på projektkostnaden.

– I det här fallet är det exkluderat den nya plattan som gjorts. Den är inte med i hyressättningen, skriver Hanna Apolo Grön.

Stockholmshem har ingen kommentar om hur dialogen med första entreprenören går, annat än att det inte gått till domstol.

Nu ska dock projektet rulla på enligt tidplan och enligt nya budgeten.

Notan för grundplattan: 300 miljoner kronor

Problemen med grundplattan i Stockholmshems bostadsbygge har fått budgeten att skena – notan steg med 300 miljoner. Nu väntas hela projektet landa på 1 miljard kronor.

I kvarteret Persikan på östra Södermalm bygger Stockholmshem ett hus med 151 lägenheter. När grundplattan stod färdig 2022 upptäcktes fel i utförandet. De var så pass allvarliga att den behövde rivas helt och gjutas om på nytt.

Nu står det klart att det gjort hela projektet 300 miljoner kronor dyrare.

– Det är mycket pengar, en klar ökning från när vi ursprungligen gjorde kalkylen för ett antal år sedan. Men så är också priserna för att bygga helt andra nu, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

Dyrt med försening

Ungefär en tredjedel av den kostnaden beror på extraarbetet med plattan – resten beror på att projektet försenats i två år. Under tiden har marknaden förändrats och kostnaden att bygga har stigit rejält.

Det har fått den totala budgeten att landa på strax över en miljard kronor.

Om det var Stockholmshems eller entreprenörens fel att den första grundplattan inte höll måttet är fortfarande inte utrett.

Konceptbild på hur det färdiga huset är tänkt att se ut.

Konceptbild på hur det färdiga huset är tänkt att se ut.

ÅWL Arkitekter

Hävde kontraktet

Efter att felen med plattan upptäcktes upphandlades en ny entreprenör. Deras kontakt hävdes dock innan de hann börja arbeta, eftersom de enligt Stockholmshem inte uppfyllde kontraktsvillkoren – vilket också innebar kostnader.

Ännu en upphandling gjordes och nya grundplattan är i princip klar. Bygget av husets stomme väntas kunna starta vid årsskiftet.

Hittills har 215 miljoner kronor gått åt i projektet. När allt står färdigt räknas marknadsvärdet uppgå till 810 miljoner kronor.

Stockholmshems styrelse ska ta beslut om nya budgeten 7 december.

Det var felet

Enligt Stockholmshem hade tomrör som elkablar ska dras igenom lagts för tätt i grundplattan. Det gjorde att plattan inte klarade lika stor tyngd som tänkt och det fanns en risk att rören skulle gå sönder.

Källa: Stockholmshem

Lägenheter och förskola

Kvarteret Persikan byggs på östra Södermalm, där SL tidigare hade sin bussdepå, i slutet av Bondegatan.

Stockholmshems bygge består av:
151 hyresbostäder
Förskola med fyra avdelningar
Gruppboende
Servicelägenheter
Skyddsrum
Livsmedelsbutik (Ica)
Mindre lokaler

Inflyttning väntas ske första halvan av 2026.

2018 års budget: 710 miljoner kronor.

2023 års budget: 1 010 miljoner kronor.

Svenska bostäder blev precis klara med 169 lägenheter i området. Budget för det projektet var 682 miljoner kronor.

Källa: Stockholmshem/Svenska bostäder

Så här såg den felaktigt byggda grundplattan ut i början av året, innan den revs.

Så här såg den felaktigt byggda grundplattan ut i början av året, innan den revs.

Johan Thornton

Notan för havererad grundplatta: 300 miljoner kronor

Stockholmshems bygge av 151 lägenheter har kantats av strul – nu höjs budgeten till över 1 miljard kronor.

Byggmissen avslöjades – från luften

Grundplattan till ett hus Stockholmshem ska bygga måste göras om. Nu kan Mitt i avslöja vad som gjorde att den inte höll måttet. "Utifrån ett flygfoto kunde vi se att något inte stämde," säger projektchefen Ylva Segerlind.

I kvarteret Persikan på östra Södermalm, i Barnängsområdet, ska Stockholmshem bygga ett hus med 151 lägenheter. Nyss stod det dock klart att den färdiga grundplattan behövde göras om.

Det var efter slutbesiktningen som ett misstänkt fel uppdagades av Stockholmshem.

– När vi tittade på det underlag och de dokument vi hade från projektet, tillsammans med ett flygfoto, kunde vi se att något inte stämde. Slutsatsen blev att vi inte litade på plattan och att den måste göras om, säger projektchefen Ylva Segerlind.

– Det var ett tufft beslut, men som fastighetsägare har vi ansvar för att bygga ett tryggt hus. Det kunde vi inte garantera att det här var, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef.

https://www.mitti.se/nyheter/kravet-bygget-maste-goras-om-fran-grunden/repviv!sczAFawDcLjj77Bn9SbtQ/

Rör låg för tätt

I grundplattan hade tomrör lagts in, där elkablar ska dras. För många av dem får inte ligga med för litet mellanrum, då betong måste ner under dem.

– På fotot kunde vi se att det låg alldeles för många rör efter varandra. De tål inte samma vikt som betong. Risken är att de går sönder och den tyngd grundplattan klarar försämras när de ligger på det sättet, säger Ylva Segerlind.

"Viktigt att granska"

Att plattan klarade besiktningen, som utfördes av tredje part, menar Stockholmshem beror på att man vid tillfället inte hade all dokumentation från bygget.

– Att viss dokumentation kommer in senare är egentligen inget konstigt, säger Ylva Segerlind.

Borde det inte vara det?

– I den bästa av världar. Men det visar hur viktigt det är att granska det underlag som kommer in, vilket vi gör, säger Åsa Stenmark.

Ska reda ut ansvar

Projektet är en utförandeentreprenad, vilket betyder att Stockholmshem ansvarat för projekteringen och entreprenören för utförandet.

Är det projekteringen eller utförandet som gått snett?

– Det är det vi ska komma fram till. Nu kan vi bara konstatera att det blivit fel, säger Åsa Stenmark.

Finns risken att liknande fel uppstått i bygget av andra hus?

– Nej. Vi har kontrollsystem och rutiner som till exempel gjorde att vi upptäckte det här.

Bygger hus intill

Bredvid Stockholmshems bygge uppför Svenska bostäder ett hus. Deras grundplatta lades av samma entreprenör och slutbesiktigades i augusti 2021.

Enligt deras kommunikationschef Ida Strutt har man sett över den grundplattan med anledning av Stockholmshems problem, men konstaterat att den inte har liknande brister.

Mitt i har sökt entreprenören.

https://www.mitti.se/nyheter/151-bostader-i-barnangen-forsenas/repvfc!oQ6cPMBnCLy4iVOll50Q/

Projektets status

En upphandling pågår nu för att hitta en ny entreprenör som ska färdigställa den nya grundplattan och huset. Förhoppningen är att ha en entreprenör i höst.

Det är inte klart om byggarbetet hinner sätta igång innan årsskiftet.

Uppskattningen är att projektet försenats med ungefär ett år, till följd av problemen med grundplattan.

Stockholmshem har valt att inte betala ett antal fakturor från entreprenören. Vilka summor det rör sig om vill de inte svara på.

Kvarteret Persikan ligger på östra Södermalm och omsluts av Nackagatan, Tegelviksgatan, Barnängsgatan, Bondegatan och Emelias gata.

Källa: Stockholmshem