I kvarteret Persikan på östra Södermalm bygger Stockholmshem ett hus med 151 lägenheter. När grundplattan stod färdig 2022 upptäcktes fel i utförandet. De var så pass allvarliga att den behövde rivas helt och gjutas om på nytt.

Nu står det klart att det gjort hela projektet 300 miljoner kronor dyrare.

– Det är mycket pengar, en klar ökning från när vi ursprungligen gjorde kalkylen för ett antal år sedan. Men så är också priserna för att bygga helt andra nu, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

Dyrt med försening

Ungefär en tredjedel av den kostnaden beror på extraarbetet med plattan – resten beror på att projektet försenats i två år. Under tiden har marknaden förändrats och kostnaden att bygga har stigit rejält.

Det har fått den totala budgeten att landa på strax över en miljard kronor.

Om det var Stockholmshems eller entreprenörens fel att den första grundplattan inte höll måttet är fortfarande inte utrett.

Konceptbild på hur det färdiga huset är tänkt att se ut.

Konceptbild på hur det färdiga huset är tänkt att se ut.

ÅWL Arkitekter

Hävde kontraktet

Efter att felen med plattan upptäcktes upphandlades en ny entreprenör. Deras kontakt hävdes dock innan de hann börja arbeta, eftersom de enligt Stockholmshem inte uppfyllde kontraktsvillkoren – vilket också innebar kostnader.

Ännu en upphandling gjordes och nya grundplattan är i princip klar. Bygget av husets stomme väntas kunna starta vid årsskiftet.

Hittills har 215 miljoner kronor gått åt i projektet. När allt står färdigt räknas marknadsvärdet uppgå till 810 miljoner kronor.

Stockholmshems styrelse ska ta beslut om nya budgeten 7 december.