Salem

Det är inte bara grund- och gymnasieskolorna som har dragit igång nu i dagarna. Kulturskolan i Salem öppnar också för att kulturintresserade ungdomar i kommunen.

– Under hösten strukturerar vi om och kommer inte släppa in helt nya elever i enskild undervisning, säger Pernilla Söderblom, kulturskolechef i Salems kommun.

Under hösten kommer mer fokus att läggas på undervisning i grupp och på de kurser som lockar flest barn och unga. Det är en förberedelse inför de stora förändringar som kulturskolan ställs inför efter årsskiftet. De som redan har enskild undervisning kommer att få behålla den, åtminstone under hösten.

– All förändring sker efter årsskiftet, men under hösten kommer vi ägna mycket tid åt att vrida och vända på lösningar för att försöka göra så mycket som möjligt med mindre pengar, säger hon.

Återgår vid högkonjunktur

Innan sommaren klubbade kommunfullmäktige en sänkning av undervisningsstödet till kulturskolan från 5,5 miljoner kronor till 3,5 miljoner kronor.

Besparingen grundas i att barn- och utbildningsnämnden har haft negativa siffror under flera års tid och har därför uppmanats att spara där de spara kan.

Samtidigt höjs kursavgiften för alla kurser från och med nästa år. För kurser i instrument, sång, dans och teater (där de flesta eleverna går i dag) höjs priset från dagens 600 kronor per termin till 900 kronor.

– Det är svårt att säga hur avgifterna kommer påverka elevantalet. Men min förhoppning är att vi ska kunna återgå till ett bredare kursutbud när det blir högkonjunktur igen. Och jag har förstått att det också är politikens ambition, säger Pernilla Söderblom.