Arbete pågår. Det sprängs och borras just nu inne i Katarinaberget. Foto: Lennart Johansson

Stora delar av bussterminalen redan utsprängd

Den nya bussterminalen vid Slussen tar form i en rasande fart. Enligt staden kommer man att hålla tidplanen – 2023 ska terminalen tas i drift.

  • Publicerad 12:05, 2 nov 2020

Arbetet med att bygga den nya bussterminalen vid Slussen, som ska bli ny knutpunkt för Nacka-Värmdöbussarna, pågår för fullt. Terminalen byggs som bekant inne i Katarinaberget och stora delar av berget är redan utsprängt.  

Men fortfarande återstår en hel del, exempelvis ska hela avgångshallen sprängas ut, så sprängningarna kommer att fortsätta fram till i vår. Efter det startar arbetena med att bygga allt som ska vara inuti berget.

– Det är till exempel innertaket, installera all ventilation och säkerhet med bland annat sprinklers, bygga vänthall, rulltrappor och hissar. Allt det drar igång i vår, säger Eva Rosman, stadens kommunikatör för Slussenbygget.

Huvudentrén från Katarinavägen. Syns uppe i högra hörnet. Foto: White arkitekter/Link arkitektur

Vänthall, butiker och service

Tidplanen, som innebär att hela bussterminalen ska stå klar år 2023, ser ut att hålla, enligt Eva Rosman.

När bussterminalen är klar ska resenärerna kunna kliva av i den nya ankomsthallen och gå direkt till tunnelbanan och Saltsjöbanan via rulltrappor och hissar inne i berget. I terminalen kommer också finnas, förutom en stor vänthall, små butiker, kiosker och service liknande de i nya pendeltågsstationen vid t-centralen. Bussarna kommer att köra in och ut ur terminalen från Stadsgårdsleden, ungefär i höjd med Fotografiska.

Extra fokus har lagts på att göra terminalen brandsäker, för att klara en eventuell olycka med biogas (som används som drivmedel). Det innebär brandlarm, ventilation och utrymningsvägar - alltihop dimensionerat för att klara att evakuera cirka 5 000 personer samtidigt, enligt staden.

Det nya busscentrat kommer att vara till för i första hand Värmdöbussarna, eftersom man samtidigt bygger en ny tunnelbana till Nacka. Där kommer Nackabussarna att ”docka”, alltså släppa av och på resenärer, från stora delar av Nacka.

Mest Värmdöbussar

Det betyder att Värmdöborna kommer att kunna välja - ansluta till tunnelbanans blå linje redan vid Nacka forum eller fortsätta in till Slussen och byta till grön eller röd linje där. Blåa linjen kommer inte att trafikera Slussen, utan går direkt till Södermalm och t-centralen, och till Gullmarsplan.

De Nackabussar som kommer att åka hela vägen in till Slussen är de som passerar väster om Sickla, som Henriksdal, Saltsjökvarn och Finnboda, enligt Regionen. Nya Saltsjöbanan kommer att gå hela vägen in till Slussen, parallellt med bussterminalen.

Fram till dess att nya t-banan till Nacka är klar 2030 kommer även Nackabussarna att få plats i terminalen, enligt SL. Efter det, när t-banan är färdigbyggd, blir Saltsjöbanan Nackabornas huvudsakliga sätt att komma till Slussen: ”Här delar både Järla och Sickla station bytesmöjligheter mellan tunnelbana och lokalbana.” säger SL, och tillägger att utöver det kommer viss busstrafik från Orminge att gå direkt till Slussen.

Den nya terminalen byggs av Stockholm stad och ska drivas av Region Stockholm. Den är tänkt att klara den förväntade befolkningsökningen i Nacka och Värmdö fram till år 2050. 

T-banan i Nacka: nya sprängningar i höst

Mycket grönt. Nya terminalen ovanifrån - det gröna är ytor som sprängts klart redan. Det blåa visar var man ska spränga härnäst. Det gråa återstår att spränga. Foto: Stockholm stad

Nya bussterminalen

Det kommer att finnas

6 ankomstplatser

17 avgångshållplatser

17 platser där bussarna kan vänta mellan turerna

Huvudentrén placeras på Katarinavägen vid Slussen. På Stadsgårdskajen byggs tre entréer: vid nedre ingången till t-banan, vid Saltsjöbanans station och mittemot Birkaterminalen. Man kan också gå in via t-baneingång Götgatan/Hökens gata.

Den nya terminalen ska vara klar 2023.

Mer info hittar du här. Kolla en film här

Visa merVisa mindre

Framtiden. Nya tunnelbanan till Nacka (blått) och Värmdöbussarna (rosa) till Slussen. Foto: Region Stockholm

Nytt. Vänthall, vy mot västra entréhallen. Foto: Stockholms stad/LINK arkitektur

Modernt. Passage mellan bussterminal och rulltrappor. Foto: Stockholms stad/LINK arkitektur

Ser du fram emot den nya bussterminalen?

Christian Johansson, 38, jobbar i hotell- och restaurangbranschen, Värmdö: - Det funkar bra med den tillfälliga terminalen tycker jag, det går smidigt att ta sig till stan. Hur länge kommer egentligen den nya terminalen att räcka till? Nacka och Värmdö växer konstant.

Maria Shamoun, 51, administrativ chef, Saltsjöbaden: - Det låter trevligt med kaféer inomhus om man precis har missat ett tåg. Jag undrar hur man har löst brandsäkerhet och ventilation. Det är många bussar och människor som ska vistas där samtidigt.

Raija Sandin, 81, pensionär, Värmdö: - Ja det blir skönt med lite ordning! Nu är det ganska rörigt kring Slussen, och mycket folk. Jag åker inte in till stan förrän allt är klart.