Syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Johannes i Valsta har sedan jordbävningarna i Turkiet och Syrien samlat in pengar till drabbade och efterarbetet på plats. Det har visat sig att det är många som har velat vara med och bidra. Hittills har kyrkan fått in 140 000 kronor som de skickar ner till området.

– Det är en katastrof jag tror många har svårt att föreställa sig. Det är kallt där nere nu och många drabbade har inga hem, filtar eller kläder kvar. Dessutom är det fattigt. Vi vill hjälpa så mycket vi kan så att de hemlösa kan få sova i skolor eller kyrkor eller liknande. Vi hoppas att denna insamling ska locka fler Märstabor än bara de som är med i kyrkan, säger Zaki Shahane, som är styrelsemedlem och i kyrkan och kontaktperson för insamlingen.

Zaki Shahane är tacksam över att så många har velat hjälpa till. På plats i katastrofområdet finns Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark Mor Ignatius Afrem II som är överhuvud för Syrisk-ortodoxa kyrkan i världen. Han var nyligen i Sverige och besökte S:t Johanneskyrkans styrelse i Valsta.

– Det som är bra med det här är att inget av det vi samlar in går till administration eller andra kostnader. Allt hamnar på rätt plats och alla som arbetar åt oss därnere är frivilliga krafter som hjälper till gratis, säger Zaki Shahane.

Under måndagen utbröt en ny jordbävning i området och försvårade arbetet med rasmassorna ytterligare. Insamlingen till de drabbade i jordskalven fortsätter på Syrisk-ortodoxa kyrkans sociala medier fram till och med söndag den 5 mars.