Förra året tilldelade regeringen ett statsbidrag för inköp av läromedel, med syfte att främja likvärdigheten mellan svenska skolor. För Stockholms stad var den tillgängliga potten cirka 44 miljoner kronor.

Trots det valde staden att ansöka om belopp för endast 5,5 miljoner kronor, vilket innebär att stadens elever gick miste om nästan 40 miljoner i skolböcker.

– Det är jätteupprörande, jag blir ledsen. Vi som är på golvet har bevakat frågan sedan regeringen öronmärkte pengarna. Vi har legat på och frågat vad som hände med dem och inte fått några svar alls, säger Pernilla Olsson, mellanstadielärare på Södermalmsskolan.

Insåg för sent

Andra storstäder, som Göteborg och Malmö, sökte och beviljades belopp för hela sin ram på 27 miljoner respektive 19 miljoner kronor.

– Stockholm har intygat att de levt upp till sitt kostnadsvillkor. De har valt att begära ut ett lägre belopp, och vad det beror på vet inte vi, säger Peter Eide-Jensen, enhetschef för statsbidrag på Skolverket.

Att uppfylla kostnadsvilkoret innebär att man lägger lika mycket på läromedel under innevarande år som under de senaste tre åren, vilket de alltså gjorde. Det enda staden hade behövt göra är att köpa läromedel för 44 miljoner kronor utöver de egna pengar som krävdes för att leva upp till kostnadsvillkoret, sedan hade pengarna kommit tillbaka, förklarar han.

Enligt Tiina Ekblom, statsbidragshandläggare på utbildningsförvaltningen, handlar det om att staden insåg för sent att de uppfyllde kraven för det fulla bidraget. Detta på grund av att Skolverkets anvisningar kom i april, då förvaltningen och skolorna redan hade lagt sin budget.

– Vi låg länge på gränsen men klarade kostnadsvillkoret precis. Så sent fanns det inte möjlighet att köpa in läromedel eftersom vi inte hade kunnat bokföra det på 2023.

"Vi fick ingenting"

De 5,5 miljoner som trots allt delades ut gick till skolor som köpt mer läromedel än de brukar, enligt Pernilla Olsson.

– Vi fick ingenting. Alla har ju sparkrav och har därför inte budgeterat för några extra läromedel.

Trots att Södermalmsskolan hittills haft tillräckligt med läromedel, kommer de nu att stå inför utmaningar, fortsätter hon.

– Jag kommer inte kunna köpa böcker till alla mina elever nästa år utan får trolla med knäna och återbruka böcker som andra redan skrivit i.

Stadens totala läromedelsinköp för grundskolorna låg på drygt 66 miljoner förra året. Med hela bidraget hade summan kunnat landa på över hundra miljoner.

Men i år får staden en ny chans. Den här gången finns det 657 miljoner kronor i läromedelspotten att fördela mellan landets kommuner. Skolverket kommer fatta beslut om bidragsramarna, alltså hur mycket varje kommun kan få, någon gång i januari.