Viktiga naturområden, som till exempel Långbropark, ska få bättre skydd i Stockholm. Foto: Joakim Brobeck / Mostphotos

Stockholm kan få mängder av naturreservat – i miniformat

Naturområden som behöver skyddas i Stockholm ska pekas ut. ”Det blir lite som mininaturreservat”, säger Katarina Luhr (MP), klimat- och miljöborgarråd.

  • Publicerad 06:23, 23 okt 2021

Nu ser vi till att staden inte byggs sönder.

Miljöförvaltningen ska få i uppgift att lokalisera mindre naturområden med höga naturvärden som kan behöva utökat skydd, så kallat biotopskydd.

– I ett biotopskyddsområde gäller vissa regler, till exempel är det inte tillåtet att skada naturvärdena. Det är ett kommunalt skydd för känslig och viktig natur, med en skötselplan och regler på vad som får göras, och inte göras, i området. Man kan säga att det blir lite som ett mininaturreservat, säger Katarina Luhr.

Länsstyrelsen polisanmäler Huddinge kommun

Förra hösten klubbades en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, fastighetsägare och förvaltningar bidra till att stärka naturen.

Fyra nya naturreservat har inrättats de senaste åren, samtidigt som det finns planer på att skapa ett naturreservat i Hagsätraskogen och ett i Kyrkhamnsområdet samt utvidga Årstaskogens naturreservat.

Platser som kan bli aktuella

Olovslundsdammen i Bromma: en vattenmiljö med stort bestånd av den rödlistade vattensalamandern

Långbropark i Älvsjö: Plats med exempelvis mycket gamla ekar och almalléer.

Magelungsvägen i Farsta: Delar av skogen väster om vägen har många gamla träd som bör skyddas.

✔ I dag finns det inga platser i Stockholm med biotopskydd, men däremot i bland annat Huddinge och på Värmdö.

Visa merVisa mindre

Katarina Luhr (MP) Foto: Michael Toll

Platser med biotopskydd kan ses som ytterligare ett steg i det arbetet. Men skyddet innebär att man kan skydda mindre platser, som inte är stora nog att bli naturreservat.

Hur många platser kan få det här skyddet?

– Det finns nog många sådana här platser. Till att börja med skulle jag vilja ha en lista med tio olika platser som våra ekologer kan börja arbeta med, säger Katarina Luhr.

Nu står jätteträden säkra i Gustavsberg

Stockholm ska inte byggas sönder

Skyddet innebär bland annat att man inte ska kunna bygga bostäder på platserna. Samtidigt finns det högt ställda bostadsmål i Stockholm. Frågan är om det inte suckas åt det här arbetet på exploateringskontoret?

– Det kanske det gör. Men finns det här platserna utpekade från början vet man vad som gäller. Och så behöver inte varenda liten buske behöva bevakas. Nu får vi ett ramverk över Stockholms skyddade natur och ser till att staden inte byggs sönder, säger Katrina Luhr som vill ha listan med föreslagna platser på sitt bord senast i vår.

Schhh! Här är Stockholms tystaste platser

FAKTA: Biotopskyddsområde

✔ I den svenska lagstiftningen finns en möjlighet att skydda små mark- och vattenområden med höga naturvärden som har stor betydelse för växt- och djurarter som så kallade biotopskyddsområden.

✔ Biotopskyddsområden skyddas för all framtid. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna.

✔ Det vanligaste är att Skogsstyrelsen ansvarar för detta naturskydd men även kommuner kan bilda biotopskyddsområden.

Källa: Skogsstyrelsen

Visa merVisa mindre

Vad vill du skydda i Stockholm?

Maja Andersson

Maja Andersson, 29

– Hela Djurgården. Det är så fin natur och vackra byggnader där som bara måste bevaras. Men Gröna Lund tycker jag kan få bygga ut lite, just där är det inte så snyggt.
 

Jonas Terning

Jonas Terning, 41

– Långholmen! Det är en härlig mix av rave crowd, turister och hundägare. Jag vill att den platsen alltid ska vara som den är nu.
 

Erik Åslund

Erik Åslund, 38

– Allt vid vatten ska skyddas. Det får inte byggas så att närheten till vattnet försvinner, det är något som ska vara tillgängligt för alla människor.
Erik Åslund, 38