Mer detaljer. Google maps nya kartfunktion har med flera nya detaljer. Bland annat övergångsställen och skalenliga gator. Foto: Google

Stockholm bland de första i världen med Googles nya kartor

Google har nu rullat ut uppdaterat sina kartfunktioner i Stockholm med mängder av ny information.

  • Publicerad 04:15, 20 jan 2022

Trottoarer, trappor, refuger, övergångsställen och gångstigar är numera synliga på kartfunktionen Google Maps.

– Det här gör det lättare för gångtrafikanter att ta sig runt i Stockholm. Till exempel kan man se vilka refuger man kan stå på om man har barnvagn. Detaljrikedomen är mycket högre än tidigare, säger Joakim Larsson, kommunikationschef Google i Sverige.

Google har dragit en bilväg över Leifs hus

Stockholm första stad

De nya kartorna lanserades i Stockholm först i världen tillsammans med Rom och Wien. Men den globala ambitionen är att detaljerade kartfunktioner på sikt ska finnas i alla städer.

– I Stockholm finns det många som använder Google Maps, det är en anledning att det här kartorna kördes ut först här, säger Joakim Larsson.

Informationen har hämtats från bland annat offentliga kartor, AI-förståelse, bilder från privatpersoner och Googles egna ”Street view-funktion”. Även bilister kan ha användning av de nya kartorna, då gatorna nu är skalenliga.

Kommunen skickade vidare besöksinformation till Google

Joakim Larsson, Googles kommunikationschef i Sverige Foto: Pressbild